Tillämpad Data Mining, 7,5 hp

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Syftet med kursen är att studenten ska få möjlighet att bekanta sig med de praktiska utmaningar som man möter i verkliga dataminingproblem inom datornätverk och nätverkssäkerhet. Genom att låta studenten möta problemformuleringar på affärsnivå, samt analys av mängd och kvalitet av tillgänglig data, såväl som selektion av lämpliga algoritmer och utvärdering av resultat, förväntas studenten skaffa sig förståelse för både möjligheter och begränsningar med olika metoder inom maskinlärande med fokus på datornätverk och nätverkssäkerhet.

Undervisningen sker på distans utan träffar på campus.