Naturlig språkbehandling

Poänggivande högskolekurs

Behandling av naturliga språk

Tillämpningar av AI

Naturlig språkbehandling (NLP) är ett delområde av artificiell intelligens (AI) som studerar hur datorer bearbetar mänskligt språk. Denna kurs ger eleverna kunskap om tillämpningar, liksom vanliga NLP-problem och de senaste metoderna för att lösa dem. Syftet med denna kurs är att få expertkunskap om tillämpningen av neurala nätverk och djupa inlärningsmetoder inom NLP.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.