AI – Artificiell intelligens

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Tillämpningar inom artificiell intelligens återfinns på alla nivåer i dagens samhälle. Kursen är en översiktlig introduktion där vi tillsammans undersöker området artificiell intelligens ur ett tillämpat perspektiv, varvid en hel del programmering kan förväntas av kursdeltagarna. Exempel på nyckelord från kursen är, söktekniker, maskininlärning, intelligenta agenter, tekniker för AI i spel, beslutsalgoritmer, och behandling av naturligt språk.