Text Mining (6 hp)

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen behandlar hur textinformation kan utvinnas, lingvistiskt bearbetas och därefter analyseras kvantitativt med formella statistiska metoder och modeller. Kursen utnyttjar expertkunskaper från databashantering, beräkningslingvistik och statistik.

 • Följande ämnen är inkluderade
 • Introduktion till och överblick av kvantitativ textanalys och dess tillämpningar
 • Informationsutvinning
 • Webbcrawling
 • Informationssökning
 • Tf-idf
 • Vektorrymdsmodeller
 • Textbehandling
 • Bag of Words modellen
 • N-grams
 • Gleshet och utjämning för text
 • Dokumentklassificering
 • Sentimentanalys
 • Modellutvärdering
 • Topic modeller