Design av cirkulära AI-baserade tjänster

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret människocentrerad design och ges på distans på engelska.

Kursen tittar på vilken roll digital teknik och AI kan spela i cirkulär affärstransformation. Den utforskar vad cirkulär ekonomi är, varför den är en nyckel för företags överlevnad och för att möta klimatutmaningar, och hur cirkulära affärsmodeller kan möjliggöras med hjälp av datadrivna tjänster. De centrala begreppen i kursen (till exempel cirkularitet, hållbarhet, affärs- och samhällelig påverkan av datadrivna tjänster, människocentrerad design och dataanalys) utforskas både från ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv på design för människor, planet och välstånd.