Introduktion till artificiell intelligens, 7,5 hp

Uppdragsutbildning

Informationsvetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Introduktion till AI är en kurs på grundnivå som ger dig utan tidigare kunskap i ämnet en förståelse för samt insyn i området.

Kursen ger en grundläggande översikt över Artificiell intelligens (AI) och dess tillämpningar.

Specifikt får du lära dig grundläggande kunskaper om maskininlärning och djupinlärningsalgoritmer, robotik, resonemangssystem, medicinsk neurovetenskap, psykologi, kognition samt designfärdigheter för att strukturera experiment.


Uppdragsutbildning anordnas mot en avgift och kan ges till företag, organisationer och myndigheter. Det är alltid uppdragsgivaren som utser deltagarna.