HITTA DIN UTBILDNING
INOM ARTIFICIELL INTELLIGENS

AI Competence samlar kurser från universitet för yrkesverksamma.
Använd filterfunktionen för att hitta just din kurs.
Coronaviruset påverkar alla universitet. Det gör att flera av vårens kurser kommer att flyttas till senare.
Varje universitets hemsida har detaljerad information.

Online

MaskininlärningSamhället och AITillämpningar av AI

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Kursen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

Close link Läs mer hos Linköpings Universitet

Online

DatorseendeIntelligenta agenter och multiagentsystemMaskininlärningMatematik och statistik

In this course, we will introduce you to the fundamentals of sensor fusion for automotive systems. Key concepts involve Bayesian statistics and how to recursively estimate parameters of interest using a range of different sensors. The course is designed for students who seek to gain a solid understanding of Bayesian statistics and how to use it to fuse information from different sensors. We emphasize object positioning problems, but the studied techniques are applicable much more generally. The course contains a series of videos, quizzes and hand-on assignments where you get to implement many of the key techniques and build your own sensor fusion toolbox.

Close link Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

This Professional Certificate program targets professionals and managers who want to develop knowledge and skills that enables them to be agents in digital transformation. The program comprises of four courses that each will take 20-30 hours of work to complete. The courses are self-paced and can be followed individually, in numeric order, or in parallel with each other. With completion of all four courses learners will receive a proficiency proof in Digital transformation in the form of a Professional Certificate.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

Big Data, IoT, BYOD, Cloud, Drones, AI, VR - all of these digital technologies are transforming how businesses operate in the digital age. Businesses are changing at a rapid pace due to the impact of these technologies. This course will discuss how companies can prepare for what is to come. Learning from previous technology-driven transformations and theories, we will help you develop a model of the future and learn concrete tools to tackle the above questions. This is the first course in the Digital Transformation Professional Certificate program.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

The business landscape is continuously evolving. With each new digital technology, a new transformation wave hits. To be successful, you need to know how to navigate these changing landscapes and set a strategy that will help you achieve your goals. Industry and market structures are changing and you and your organization need to adapt accordingly. In this course, you will learn how to navigate scenarios in which the map constantly changes, like when new digital technologies put existing systems out of balance. We will help you value potential network transformations and identify a secure path to reach your business goals. We will also address questions such as:

 • How can you identify the main challenges for companies facing a digital transformation?
 • How to formulate a strategy handling the challenges identified when facing a digital transformation?
 • How to know what kind of projects to go for, versus the ones to forgo?
 • How to recognize when the timing for digital transformation is right?
We will help you handle the above issues and provide the concrete tools and strategies to ensure continued success while delivering customer value in a new context. This course is part of the Digital Transformation Professional Certificate program.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

Leadership is affected by digital technology in many ways. New technology affects transparency, hierarchy, organizational structures, communication and more. Technology also creates new opportunities, challenges, and rules of the game. In this course, we will reflect on the challenges and possibilities available. We will look at leadership cases at the individual and organizational level. You will learn how to apply processes, tools and frameworks, as well as illustrate ways to view and handle various potential leadership scenarios. As leadership is changing, companies are also changing and need to adapt to a new and transforming business landscape. This is much more than a traditional change management project. It is about leading the company into a new position in the marketplace. This course is part of the Digital Transformation Professional Certificate program.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

Has the introduction of digital technology made the old theories for business development and marketing obsolete? These tried and true theories, processes and methods are still valued, but they are now turbocharged. Technology has enabled businesses to leverage more opportunities and it's important to understand how you can take advantage of these developments. This course will not offer a complete overview of all the latest digital marketing technologies, but rather help you understand a general approach to the subject on a strategic level. With that understanding, you will find it easier to navigate the landscape of evolving tools and get the highest business development and marketing value. You will learn about new possibilities for business development and marketing and how to utilize them as a strategic tool for your company's digital transformation. This course is part of the Digital Transformation Professional Certificate program.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

Samhället och AITillämpningar av AI

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is still a demanding task requiring a thorough understanding of what AI can and cannot do for your business. By taking this course, you will learn:

 • what you can use artificial intelligence for,
 • how you as a business leader should approach it from a corporate strategy point of view,
 • what crucial strategic decisions you have to make in advance,
 • what competences you need in order to succeed,
 • how you should start and proceed with the different stages of your project.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

Samhället och AITillämpningar av AI

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is still a demanding task requiring a thorough understanding of what AI can and cannot do for your business. By taking this course, you will get a brief introduction to:

 • what you can use artificial intelligence for,
 • how you as a business leader should approach it from a corporate strategy point of view,
 • what crucial strategic decisions you have to make in advance,
 • what competences you need in order to succeed,
 • how you should start and proceed with the different stages of your project.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

MaskininlärningTillämpningar av AI

AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase understanding of how these techniques can be used to improve the use of large amounts of data. The education modules have been developed by researchers at Mälardalen University and RISE SICS Västerås, in cooperation with BillerudKorsnäs and PulpEye.

Close link Läs mer hos Mälardalens högskola

Online

MaskininlärningSamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell intelligens (AI) är inte bara en teknologi. Utöver algoritmerna driver AI olika tjänster som snabbt förändrar våra arbeten och liv, samt i förlängningen själva samhällsstrukturen. Kursen Human-Centered Machine Learning är poddbaserad och syftar till att ge yrkesverksamma mer kunskap om maskininlärning, hur man utformar bättre tjänster och hur vissa misstag kan undvikas gällande olika AI-tekniker (främst olika typer av maskin- och djupinlärning). Kursen tar upp både AI-teknikens grunder och mer designorienterad strategier för att bygga människocentrerade tjänster med hjälp av AI-teknik. Poddsändningen är på engelska och kursen består av 12 avsnitt av varierande längd, de flesta runt 40 minuter.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Close link Läs mer hos Lunds Universitet

Online

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärning

Python är ett programmeringsspråk som ofta används i skolundervisning och för tillämpningar av Machine Learning och Big Data. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): Python – a Gateway to Machine Learning Python is a programming language that has become widely adopted by schools to teach programming skills, and also by the AI community for Machine Learning and Big Data applications. The course "Python – a Gateway to Machine Learning" aims to open doors, allowing study and work in a variety of digitalisation contexts, such as AI. The course is broken down into two modules of 2.5 credits:

 • Introduction to programming with Python
 • Programming cloud applications with big data
The first module will be inclusive and allow students from various backgrounds to establish a strong foundation, introducing the Jupyter development system, libraries for tabulated data and strings, object-oriented programming, and algorithms. The second module will focus on Halmstad University's strength in AI, introducing distributed file systems, the map-reduce framework, and the dataflow framework. The material is presented so that participants can read, watch recordings and go through interactive documents where they can experiment and do exercises. The course instructors have experience with teaching similar courses in our campus master programmes. This course is for professionals with an undergraduate degree in engineering (or similar) and experience with programming but not specific skills with Python. The course is held online in English. Pace: 50%, flexible.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

DatavetenskapInformationsvetenskapTillämpningar av AI

Cybersäkerhet blir allt viktigare för företag och organisationer, särskilt med tanke på den ökade mängden distansarbete som kan innebära säkerhetsproblem kopplat till integritet, tillgänglighet och sekretess. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att den är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): Cybersecurity Issues of Distributed Work Places Cybersecurity is a critical topic, especially since distributed and remote operations have raised many security concerns about maintaining the integrity, availability, and confidentiality of enterprises' assets.? The course "Cybersecurity Issues of Distributed Work Places" aims to improve user awareness of security issues pertaining to data, communications, and hardware platforms. In particular to the coronavirus, this course will consider the potential threats that employees can face due to being directed to work from home. The course is broken down into three modules of 2.5 credits each:

 • Introduction to Cybersecurity (8 x 45 min)
 • Cyber-attacks (8 x 45 min)
 • Introduction to hardware security (10 x 45 minutes)
The course instructors are experts in the fields of hardware and cybersecurity. Guest lecturers will be included from the companies HMS Industrial Networks and AppGate Inc to ensure industry relevance. This course is for professionals and requires a basic computer systems background included in an engineering undergraduate degree. The course is held online in English. Pace: 50%, flexible.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

DatavetenskapInformationsvetenskapSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Kursen ger en allmän kunskap på hög nivå om AI, maskininlärning och datavetenskap till chefer och ledare. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet DIGIBUS (hh.se/digibus) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att den är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): AI for executives This course is designed to provide general high-level knowledge in a motivational format on AI, Machine Learning, and Data Science to executives and top-level managers. The participants will learn how AI can be a game-changer for them in this crisis. They will also learn the primary steps to move forward from a traditional company to an AI-based company. In this course the content of a more technical course in AI is reformulated into a slightly less technical vocabulary and closely coupled to business applications and examples. The course is developed for professionals, it is held online and in English. Pace: 50%, flexible

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Close link Läs mer hos Lunds Universitet

Online

DatorseendeMaskininlärningMatematik och statistikTillämpningar av AI

Close link Läs mer hos Lunds Universitet

Göteborg , kurs

Maskininlärning

I den här kursen lär du dig hur du använder maskininlärning för att lösa problem inom kemiteknik.

Close link Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

MaskininlärningTillämpningar av AI

Join our webinar AI – Under the Hood of Machine Learning designed for you who want to understand the magic. The webinar will give you a basic understanding of AI core concepts and the ability to ask the right questions when involved in AI initiatives within your company. The concepts of Machine Learning and Neural Networks will be in focus, as these concepts deliver great value today.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

Maskininlärning

Den snabba utvecklingen av digital teknik och framsteg inom kommunikationsteknik gör att det idag produceras en gigantisk mängd data varje dag med komplexa strukturer som kallas "Big Data" och detta växer dessutom exponentiellt. Syftet med kursen är att ge studenterna insikter i grundläggande begrepp inom maskininlärning med Big Data samt kunskap om den senaste forskningsutvecklingen inom området. Studenterna kommer att lära sig om problem och industriella utmaningar av flera fallstudier inom området. Vidare kommer studenterna att lära sig att använda verktyg för att utveckla system som använder algoritmer för maskininlärning i Big Data. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.

Close link Läs mer hos Mälardalens högskola

Örebro , kurs

Maskininlärning

För att ett system automatiskt ska kunna känna igen ett ansikte, avgöra den optimala tidpunkten för maskinunderhåll, sortera textdokument, ha fungerande taligenkänning, känna igen handskrivna tecken, urskilja mönster i stora datamängder – till exempel att identifiera kundgrupper eller olika beteenden – krävs förmågor som är svåra att programmera explicit. I den här kursen får du lära dig grunderna i hur ett system kan lära sig dessa förmågor utifrån datamängder istället för att blir programmerade. Här ingår de vanligaste algoritmerna för övervakad och oövervakad inlärning, såsom artificiella neurala nätverk, beslutsträd och k-medelvärdeskluster, vilka också utgör grunden för att förstå och diskutera de senaste teknikerna inom maskininlärning såsom djupinlärning. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

Datorseende

Mixed reality, eller blandad verklighet som det också kallas, föddes i det ögonblick som människan började använda sin fantasi. Påhittade ting, karaktärer, berättelser och hela världar spreds genom konst och litteratur. Över tid har människans framsteg banat väg för nya kreativa former – och att låta sig omges av en virtuell verklighet är en av dem. Att kunna blanda den riktiga världen med en virtuell verklighet har alltid varit lockande, men det är inte förrän helt nyligen som det blivit möjligt tack vare den tekniska utvecklingen. Spel som Pokemon Go har skapat ett intresse för mixed reality, inte bara inom underhållnings- och nöjesbranschen, utan även inom olika tillämpningsområden i industrin. Den här kursen tittar närmare på mänsklig interaktion med mixed reality som fenomen. Vi studerar olika aspekter av hur vi upplever mixed reality, utifrån faktorer som påverkar inlevelse och hur pass verklighetstrogen miljöerna är. Vi diskuterar hur människor agerar när de omsluts av en virtuell verklighet eller använder tekniken för att med hjälp av fjärrstyrning utföra vissa arbetsuppgifter . Vi tittar också på vilka metoder som kan användas för att skapa effektiva interaktionsscenarion och för att mäta kvaliteten på interaktionen med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa verktyg. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement learning - RL) är en metod för att lära sig att fatta ett optimalt beslut genom försök och misstag. Målet med RL är att uppnå en optimal policy för varje tillstånd i ett system. Kursen täcker den underliggande formalismen hos RL som kallas Markovska beslutsprocesser och grundläggande RL-algoritmer. Exempel är dynamisk programmering. Vi kommer att visa hur man modellerar ett problem som en Markovska-beslutsprocess och implementerar grundläggande RL-algoritmer för att lösa dem. Dessutom kommer vi att utforska olika sätt att jämföra och utvärdera prestanda för inlärningsmetoder. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Online

Maskininlärning

Idag har explosionen av data skapat nya möjligheter att använda maskininlärning (ML). Att behandla de stora datamängder som den mycket snabba digitaliseringen skapar skulle inte vara möjligt utan ML. Syftet med kursen "Introduktion till maskininlärning" är att ge dig baskunskaper inom ML. Du får en introduktion till de grundläggande områdena inom ML: data, statistik och sannolikhet för ML.

Close link Läs mer hos Mälardalens högskola

Umeå

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapIntelligenta agenter och multiagentsystemKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningPlanering och schemaläggningRobotik

Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl klassisk AI (artificiell intelligens) som icke-klassisk AI. Den tar upp fundamentala förutsättningar, problem och utmaningar för AI även ur filosofiskt perspektiv.

Close link Läs mer hos Umeå Universitet

Luleå

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärning

Kursen ger kunskap om hantering av datavetenskapliga problem. Kursen fokuserar på maskininlärningstekniker, klassificering med hjälp av beslutsträd och logistisk regression, Expectation Maximization, Support Vector Machines, Markovnätverk och Bayesnätverk.

Close link Läs mer hos Luleå Tekniska Universitet

Online

InformationsvetenskapKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningTillämpningar av AI

Kursen ger en grundläggande översikt över Artificiell intelligens (AI) och dess tillämpningar. Specifikt lär den ut grundläggande kunskaper om maskininlärning och djupinlärningsalgoritmer, robotik, resonemangssystem, medicinsk neurovetenskap, psykologi, kognition samt designfärdigheter för att strukturera experiment.

Close link Läs mer hos Luleå Tekniska Universitet

Online

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Kursen ger en introduktion till Machine Learning (ML) och riktar sig till personer med en ingenjörsexamen (eller motsvarande) som inte har haft grundläggande ML och AI i sin grundutbildning. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att den är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): Supervised Machine Learning This course provides a broad introduction to Machine Learning (ML). Students will learn about standard supervised ML techniques for regression and classification as well as best practices in ML, and gain practice implementing ML algorithms in Python. The course "Supervised Machine Learning" is broken down into three modules of 2.5 credits each:

 • Introduction to regression and classification (8 x 45 min)
 • Overfitting and generalization (8 x 45 min)
 • Neural networks (10 x 45 min)
Each of the lectures delivered through Zoom is followed by practical lab assignments in Python, provided as a Jupyter notebook, which allows the participants to dig into the concepts presented in the lecture and put them to practice. Exams consist of the practical lab assignments, as well as a test that will be conducted online on Blackboard at the end of each module. The course instructors teach a similar course in our master’s programmes. This course is for professionals with an undergraduate degree in engineering (or similar). Prerequisites include knowledge in Python programming, as well as very basic linear algebra. This course is for people who have not had basic Machine Learning and AI in their undergraduate degree. The course is held online in English. Pace: 50%, flexible.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

DatavetenskapInformationsvetenskapTillämpningar av AI

Analys av så kallad Big Data är en integrerad del av informationsdrivna branscher för modellering, simulering och strategisk hantering som stöd till digitalisering genom att använda värdefull information från data. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att den är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): Applied Data Mining and Data Science Big data analysis is an integral part of the information-driven industries for modeling, simulation, and strategic management, which supports digitalization by deriving valuable information from data. The course goal of "Applied Data Mining and Data Science" is to teach how knowledge can be discovered in complicated contexts through data mining techniques. The course is split into two modules of 2.5 credits:

 • Introduction, data preprocessing and data visualization (6 x 45 minutes, 3 lectures which includes 2 lab sessions)
 • Supervised and Unsupervised learning (6 x 45 minutes, 3 lectures which includes a lab at the end of each session)
Guest lecturers will be included from Volvo to ensure industry relevance. The course material overlaps somewhat with the course Supervised Machine Learning. Lectures will be delivered weekly using Zoom, along with hands-on lab assignments. The course instructors teach a similar course in our master programmes. This course is for professionals. Participants need a basic knowledge of Python programming. The course is held online in English. Pace: 50%, flexible.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om digital marknadsföring för att framöver kunna arbeta professionellt med det. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet DIGIBUS (hh.se/digibus) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att den är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): Digital Marketing The purpose of the course is to develop advanced knowledge and know-how for student to be able to work professionally within the area of Digital Marketing. This means that the student should be able to understand the theory in this area, be able to develop his or her own Digital Marketing research in the form of a scientific project. The course method is adapted to students who may already be working and need to integrate new knowledge into existing or similar working tasks. This is basically done through the workshops which serves as exam elements in the course and which takes as a starting point the students’ own experience and specific needs instead of examining from a textbook. The course is developed for professionals, it is held online and in English. Pace: 50%, flexible.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Kursens mål är att deltagarna utvecklar en förståelse för nyckelbegrepp relaterade till globalisering av industrier och tekniker, inklusive Global Value Chain (GVC), Global Innovation Network (GIN) och Global Production Network (GPN) samt hur covid-19 förändrat dessa. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet DIGIBUS (hh.se/digibus) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att den är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): Global Entrepreneurship How the covid-19 pandemic disrupts global value chains today is hotly debated, and the implications to new forms of innovation and entrepreneurship – including the use of digital technologies in that – is important to be lifted up. The objectives of the course are: a) to develop an understanding on key concepts related to globalisation of industries and technologies, including Global Value Chain (GVC), Global Innovation Network (GIN) and Global Production Network (GPN) and the covid-19 induced changes on that; b) to develop skills in assessing the impact of these changes to different types of industries and firms, from industrial knowledge perspective; and c) to develop skills in identifying new forms of (Schumpeterian) innovations and entrepreneurship in this new global and digital context. In the course the content will be delivered with a case study manner: the key theoretical concepts will be discussed in combination with detailed analyses of industry cases and firm cases. The cases serve as illustrations. It will be easy for the participants to understand the theories and apply theories when assessing the impacts to their own organizations. The course is developed for professionals, it is held online and in English. Pace: 50%, flexible.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Maskininlärning

Kursen avser att ge kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för maskininlärning, för att skapa en förståelse för dess användningsområden, styrkor och svagheter. För att sedan tillämpa dessa färdigheter i ett verkligt tillämpningsområde. Kursen går helt på distans och är anpassad för yrkesverksamma.

Close link Läs mer hos Mittuniversitetet

Göteborg

Behandling av naturliga språkDatavetenskap

Master in Language Technology (One year or Two years) is for students who want to make computers use and understand human language.

Close link Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

Datavetenskap

Software engineers and software managers will have a key role in all aspects of society, from using AI to provide customer service and even financial advice, to developing self-driving cars, to creating apps in the health and biotech sphere. We are among the largest software engineering groups in the world, and our researchers have worldwide impact. Our programme gives you the opportunity to complete collaborative projects, work with partners in industry, and participate in hackathons, gaining the skills necessary to improve the world with software.

Close link Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

DatavetenskapMatematik och statistik

Data Science is concerned with extracting meaning from large volumes of data. It is a field that has grown rapidly in recent years as a result of the increasing availability of large data sets, and the opportunities and challenges that these present. Central topics within Data Science include data mining, machine learning, databases, and the application of data science methods in natural sciences, life sciences, business, humanities and social sciences, as well as in industry and society.

Close link Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg , program

Tillämpningar av AI

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar hur människor, andra biologiska varelser och smarta maskiner bearbetar och använder information. På Göteborgs universitet får du en bred utbildning i ämnet grundad i områden som filosofi, psykologi, språk och kommunikation, neurovetenskap samt datavetenskap och informationsteknologi (IT). Du lär dig hur människor bearbetar och kommunicerar information likväl som hur samspelet mellan människor och IT fungerar.

Close link Läs mer hos Göteborgs Universitet

Online

DatavetenskapDatorseendeMaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Close link Läs mer hos Lunds Universitet

Umeå , program

Kunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningPlanering och schemaläggningRobotikSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Masterprogrammet i artificiell intelligens, AI, vid Umeå universitet ger en bred kunskapsbas i AI och fördjupade kunskaper i utvalda profilområden, bland annat teoretiska grunder i AI, interaktion mellan människa och AI, intelligent robotik, maskininlärning eller data science.

Close link Läs mer hos Umeå Universitet

Stockholm

Behandling av naturliga språk

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar all utveckling av datorprogram för att analysera och generera mänskligt språk, till exempel svenska eller engelska, och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende med hjälp av datorer. Kursen behandlar språkteknologins möjligheter och begränsningar med fokus på de språkteknologiska verktyg som ligger nära forskningen och är relevanta för framtida arbete med till exempel design och implementation av informationssystem eller kravställning vid upphandling.

Close link Läs mer hos Stockholms universitet

Örebro , kurs

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer - till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Online

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Deep neural networks är den metod som vanligtvis används vid till exempel bildanalys i självkörande fordon och robotik. Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma med lite erfarenhet inom området, till exempel en grundläggande kurs i Machine Learning, som vill lära sig mer om Deep Learning. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att den är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): Applied Deep Learning with Tensorflow Deep neural networks have taken over as the preferred method in various fields, such as image analysis in autonomous driving and robotics. This course gives professionals with some experience in the area, for example those who have taken a basic Machine Learning course, an opportunity to learn or sharpen their theoretical and practical skills on deep learning methods while working remotely from home. The course "Applied Deep Learning with Tensorflow" is split into two modules of 2.5 credits each:

 • Theory (8 x 45 min)
 • Practice (8 x 45 min)
The theoretical content covers basic principles of multi-layer perceptrons, spatio-temporal feature extraction with CNNs and RNNs, classification and regression of big data, and producing novel data samples using generative models. The practical sessions cover the basics of programming with tensorflow, image classification, and semantic segmentation using CNNs, future image frame prediction with RNNs and image generation with GANs. Participants will be encouraged to bring their own data to solve problems they face in their own work. Students without related experience should first take the course Supervised Machine Learning. The course instructors have experience teaching a similar course in our master programme. Guest lecturers will be invited from the company Zenuity to ensure industry relevance. Halmstad University has several high performance computers dedicated to students to apply their deep learning experiments. This course is for professionals with some experience in the area, for example those who have taken a basic Machine Learning course. The course is held online in English. Pace: 50%, flexible.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Online

Samhället och AITillämpningar av AI

This course provides you with an understanding of AI technologies and application opportunities in order to enable you to evaluate the needs and demands of AI processes. It explains how to make a profitable start and understand what you as a business manager need to know in order to guide your organisation into new opportunities based on AI technologies. Both the live online masterclass and the available online courses will demonstrate how AI is changing the business landscape, giving you the tools to ask the right questions and find out how you can use AI to your advantage.

Close link Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

DatorseendeMaskininlärning

Syftet med kursen är att ge studenterna grunderna i bildbehandling och modeller för Deep Learning (djup maskininlärning). Studenten får lära sig att designa intelligenta system med Deep Learning, till exempel neuralt nätverk (CNN) för klassificering, annotering, och objektigenkänning. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.

Close link Läs mer hos Mälardalens högskola

Göteborg , kurs

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

This course introduces Machine Learning (ML) and its applications in manufacturing. We use real-world case studies to explain how ML works and can be applied in different manufacturing-related problems. In addition to the technical focus of applying ML in manufacturing, the course provides knowledge on prerequisites for generating business value from data-driven decision-making. We illustrate the importance of data pre-processing and structured work procedures in ML projects to secure data quality and successful analyses. The crucial link between data-driven decision-making, competence, and internal/external integration will be highlighted. The exercises are prepared in a way to minimize programming and allow you more time to focus on interpreting the quality of the results.

Close link Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om principer och metoder för business intelligens inom ramen för ett affärssystem. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads kurspaketet DIGIBUS (hh.se/digibus) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att den är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kursen är nätbaserade med en flexibel studietakt. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll (på engelska): Business Intelligence The objective is that the student should develop knowledge about the principles and methods for business intelligence in the context of a business system. The course also aims to ensure that the student learns how to manage data in a business system to create useful knowledge for an organization, as well as the problems related to these systems. Through the course, the student explores data warehousing and mining in connection with decision-making and AI, and is trained to understand and solve problems associated with storing and managing big data in complex business systems. This competence will allow companies to be more agile and more quickly adapt to the quickly changing situation caused by covid-19. The course will include an application project where participants perform an analysis of data sourced from their own organization or build a tool that can be directly applied in their work. Recent case studies around covid-19 will also be used. The course is developed for professionals, it is held online and in English. Pace: 50%, flexible.

Close link Läs mer hos Högskolan i Halmstad

Umeå

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i utformning av samhälleliga verksamheter och processer. Kursen fokuserar AI i historisk, nutida och framtida kontext. Särskilt fokus läggs vid demokratiska och etiska problem inom AI-området.

Close link Läs mer hos Umeå Universitet

Umeå

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapIntelligenta agenter och multiagentsystemKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningMatematik och statistikPlanering och schemaläggningRobotik

Kursen ger fördjupade teoretiska och metodiska kunskaper och färdigheter i klassisk AI (artificiell intelligens) tillsammans med tillämpningskunskaper i robotik. Följande ämnen behandlas: Heuristik för sökning. Spelteori, sökning för spel, omvänd spelteori. Tillämpad predikatlogik. Klassisk planering: heuristik. Kunskapsrepresentation. Sannolikhetsteori: axiom, villkorlig sannolikhet, Bayes regel. Bayesiska nätverk. Probabilistiskt resonerande över tid, Hidden Markov Models. Beslutsträd och lärande. Robotik: hybridarkitekturer, rörelseplanering, topologisk ruttplanering, lokalisering och kartgenerering.

Close link Läs mer hos Umeå Universitet

Online

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapIntelligenta agenter och multiagentsystemKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningPlanering och schemaläggning

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser. Begrepp såsom Överträning, Dropouts och Gradienter gås igenom.   Installation och användning av hård- och mjukvaror för experimenterande med topologier såsom CNN, RNN, LSTM, DQN och tillhörande parametrar samt inspektion av resultatet utgör en väsentlig del av kursen. Kursen går även kortfattat igenom Dataanalys, Maskininlärning, Tensorer, Datorseende, Transfer Learning,  Grunder i Robotik, Reinforcement Learning och metoder med kombinationen Deep Reinforcement Learning. Numeriska implementationer studeras översiktligt. Det är en tidsmässig fördel att ha tillgång till lämpliga beräknings(grafik)kort alternativt ha/få tillgång till motsvarande molntjänst. Man kan köra Windows, OS X eller Linux.

Close link Läs mer hos Umeå Universitet

Luleå

Maskininlärning

I den här kursen introduceras begrepp och metoder som krävs för att designa, träna och validera neurala nätverksmodeller samt avgöra när det är motiverat att använda sådana modeller. Kursen introducerar begrepp och metoder som krävs för vidare studier av avancerade neurala nätverk och implementationer i lärande maskiner och neuromorfa system.

Close link Läs mer hos Luleå Tekniska Universitet

Luleå

DatorseendeIntelligenta agenter och multiagentsystemRobotik

Studenterna skall efter kursen ska kunna förstå, designa och programmera grundläggande funktioner för beröringsfri mätning och reglering av robotar.

Close link Läs mer hos Luleå Tekniska Universitet

Online , kurs

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

This course presents a process for developing AI-based systems in a structured way. You will learn about the phases of AI projects that employ machine learning (ML). In particular, we discuss methods and techniques for AI engineering, i.e. implementing continuous training and continuous delivery of ML-based systems. The lectures explain the life cycle of ML systems, including methods for ML model development, testing, deployment and monitoring. In-class computer demonstrations will provide practical examples of ML model training and deployment. The exercises do not require pre-existing knowledge of machine learning but assume that you have a technical and programming background.

Close link Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

DatavetenskapKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärning

Kursen ämnar ge kunskap om grundläggande metoder inom maskininlärning för prediktiv analys för beslutsgrundande, d.v.s., bättre och mer informerade beslut i prognostisering. Detta inkluderar centrala koncept för informationsutvinning ur datamängder för förutsägelse av sannolika utfall. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.

Close link Läs mer hos Mälardalens högskola

Örebro , kurs

DatavetenskapMaskininlärningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer - till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Luleå

Maskininlärning

Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Fördjupningskurserna ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Close link Läs mer hos Luleå Tekniska Universitet

Luleå

InformationsvetenskapKunskapsrepresentation och resonerandeMaskininlärningTillämpningar av AI

Kursen täcker grundläggande kunskap om modern artificiell intelligens. De moment som ingår i kursen är: grundläggande metodologi, inlärningsmetoder av begrepp, beslutsträd, och sannolikhetsfördelningar, neuronnät, evolutionära metoder, exempelbaserad inlärning, och metoder för evaluering av inlärningsresultat.

Close link Läs mer hos Luleå Tekniska Universitet

Örebro , kurs

Planering och schemaläggningRobotik

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och genomföra de åtgärder som är lämpliga i det sammanhang där de befinner sig. För att uppnå denna kapacitet använder intelligenta robotar sökmetoder från artificiell intelligens. Dessa är generella algoritmer för att lösa kombinatoriska problem, dvs de utgör en robots "förmåga att resonera". Denna kurs introducerar de viktigaste typerna av AI-sökmetoder, samt deras användningar- inom tre industriellt relevanta tillämpningsområden, nämligen resursplanering, rörelseplanering och samordning av flera robotar. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.  

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

RobotikTillämpningar av AI

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och loggning av data. I ROS är det även lätt att dela med sig av egna metoder och algoritmer vilket har gjort att det finns en större mängd forskningsresultat implementerat vilka kan användas direkt. ROS har även börjat användas inom industrin, främst inom R&D. Denna kurs ger dig möjlighet att använda och tillämpa ROS inom ett område du önskar. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

MaskininlärningPlanering och schemaläggning

Answer Set Programming (ASP) är ett logiskt programmeringsparadigm utformat inom området Artificial Intelligence (AI) och används för att lösa komplexa sökproblem. ASP är ett språk för att beskriva och lösa problem av logisk karaktär som är användbart för att hantera verklighetsbaserade scenarier. Fördelarna med logisk programmering tillsammans med ASP: s har nyligen gjort ASP attraktiv både för akademin och industrin. Denna kurs fokuserar på att formalisera och lösa olika sökproblem i planering, schemaläggning och systemkonfiguration i ASP. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

Maskininlärning

För att bra maskininlärningsmodeller ska kunna tas fram med hjälp av de algoritmer som diskuteras på kursen ”Introduktion till maskininlärning – del I” så krävs det att datamaterialet används och förbehandlas på rätt sätt. Förutom detta så kommer du under kursens gång att lära dig mer om de praktiska aspekter kring tillämpning av maskininlärningstekniker på verkliga problem genom att tolka och agera utifrån de resultat som metoden genererat. Dessa inkluderar metoder för attributsextrahering (för att ta reda på vilken del av datamaterialet som är relevant för just ditt problem); avvägning mellan bias och varians (för att ta reda på om du har tillräckligt med data till din modell); flermodellsavvägning (för att kunna kombinera mer än en maskininlärningsmodell); samt andra praktiska rekommendationer. Med hjälp av inhämtad kunskap ska du och övriga kursdeltagare sedan lösa ett klassificeringsproblem och på så vis skaffa er praktisk erfarenhet av att använda maskininlärning. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement Learning - RL) är en metod för att lösa sekventiella beslutsproblem. Målet med RL är att få en optimal policy genom att lära av försök och misstag. Denna kurs omfattar grundläggande och avancerade RL-algoritmer för både diskreta och kontinuerliga tillstånds- och handlingsrum. Ett exempel är att kombinera inlärning och sökning. Vi förklarar också hur dessa algoritmer implementeras med djupa inlärningstekniker. RL-baserade tillvägagångssätt har visat imponerande prestanda på komplexa uppgifter med stora mängder data. Vi kommer också att prata om hur RL-strategier presterar på verkliga problem och diskutera begränsningar.

Close link Läs mer hos Örebro Universitet

Luleå

Maskininlärning

Kursen är en avancerad kurs i djupinlärning. Kursen är utformad för att ge studenter kunskaper som krävs för att angripa maskininlärningsproblem med aktuella metoder.

Close link Läs mer hos Luleå Tekniska Universitet
Hittar du inte vad du söker?
Tidigare kurser

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Autonomous systems can make their own decisions but cannot take responsibility and thus not be accountable for their decisions. It is however also crucial to discuss the question of responsibility in a more forward-looking sense. It is also critical to reflect on how our decisions today lead the development in a certain direction that may be difficult to change later. In this project we study the question of who should do what, and when, to make sure that things do not go wrong (forward-looking responsibility), and consider how different distributions of forward-looking responsibility today between law-makers, industry, developers, consumers etc.) will affect the long-term development of AI concern democracy, AI development, and AI safety. Speakers:  Maria Hedlund, Department of Political Science, Lund University and Erik Persson, Practical Philosophy, Lund University Please register at: http://ai.lu.se/events/registration-2020-06-17 in order to get a link for online participation via the Zoom platform.   The Corona crisis prevents physical meetings and discussions, but in order to continue dialogue and joint learning, we now offer a series of online lunch seminars. Together we watch one or more presentations from previous AI Lund events for 20-30 minutes. Then an expert, often the original speaker, are there to answer questions for 10-15 minutes. You can also ask questions in the text chat during the video. The presentations can be in Swedish or English, and you can ask questions in both languages. On June 17 we watch the presentation that Maria Hedlund and Erik Persson gave at the AI Lund Fika-to-fika-workshop: AI, Social Science and Research in EU 16 october 2020

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

The question of how technology changes the labor market has been studied often in the context of manufacturing vs creative job. An interesting thought experiment is to discuss whether more advanced AI algorithms introduced in the public sector can make politicians superfluous. This presentation will discuss the question both theoretically and anchored in empirical examples. Speaker: Anamaria Dutceac Segesten, Senior lecturer at Centre for European Studies, Lund University Please register at: http://ai.lu.se/events/registration-2020-06-10 in order to get a link for online participation via the Zoom platform.   The Corona crisis prevents physical meetings and discussions, but in order to continue dialogue and joint learning, we now offer a series of online lunch seminars. Together we watch one or more presentations from previous AI Lund events for 20-30 minutes. Then an expert, often the original speaker, are there to answer questions for 10-15 minutes. You can also ask questions in the text chat during the video. The presentations can be in Swedish or English, and you can ask questions in both languages. On June 10 we watch the presentation that senior lecturer Anamaria Dutceac Segesten gave during the Lund University annual future week 14 October 2019.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Jonas Ledendal presenterar resultat från två forsknings- och innovationsprojekt om datahantering och AI. Mer om Sjyst Data! Talare och expert:  Jonas Ledendal Juridisk doktor och rättsvetenskaplig forskare vid Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet Vänligen anmäl dig på: http://ai.lu.se/events/registration-2020-05-27 så får du en anslutningslänk till seminariet i plattformen Zoom   Coronakrisen förhindrar de fysiska mötena och diskussioner som hittills varit en central del av AI Lunds utåtriktade verksamhet. Men för att fortsätta dialogen och det gemensamam lärandet arrangerar vi nu en serie nätbaserade lunchseminarier. Inledningsvis tittar vi på en eller flera presentationer från tidigare AI Lund-evenemang under totalt en halvtimme. Efter det har vi med en expert, ofta presentatören själv, där för att svara på frågor i 10-15 minuter. Du kan också ställa frågor i text-chatten. Presentationerna kan vara på svenska eller engelska, men du kan ställa frågor på båda språken. Den 27 maj titta vi tillsammans på presentationen som Jonas Ledendal höll den 29 januari, 2020 at AI Lund's fika-till-fika workshop om AI i offentlig sektor. Titel: Sjyst data i offentlig sektor - rättsliga nyckelområden      

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Göteborg

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

The course consists of a learning build-up session and two half-day workshops with on-line lectures in between. The lecturer will guide you how to develop ethical policies for AI. By the end of the course you will have developed an ethical policy in connection to your work.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Online

MaskininlärningMatematik och statistik

Humans as well as other animals are curious beings that develop cognitive skills on their own without the need for external goals or supervision. Inspired by this, how can we encourage AIs to learn and solve tasks by themselves? This talk presents the fascinating area of intrinsic reward in the context of reinforcement learning by showcasing recent articles and result. Please register at: http://ai.lu.se/events/registration-2020-05-20 in order to get a link for online participation via the Zoom platform. Speaker: Erik Gärtner, WASP PhD student at the Centre for Mathematical Sciences, Lund University   The Corona crisis prevents physical meetings and discussions, but in order to continue dialogue and joint learning, we now try a series of online lunch seminars. Together we watch one or more presentations from previous AI Lund events for 20-30 minutes. Then an expert, often the original speaker, is there to answer questions for 10-15 minutes. You can also ask questions in the text chat during the video. The presentations can be in Swedish or English, and you can ask questions in both languages.On May 20, we watch the presentation that WASP PhD Student Erik Gärtner gave on September 30, 2019 at AI Lund's fika-till-fika workshop on AI & ML Technologies. Title: Intrinsic Motivation - Curiosity and learning for the sake of learning    

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Online

MaskininlärningTillämpningar av AI

Join our Live Online seminar AI – Under the Hood of Machine Learning designed for you who wants to understand the magic. You will be able to understand the core concepts, ask the right questions to be involved in the AI initiatives within your company. The concepts of Machine Learning and Neural Networks will be in focus, as these are core concepts where AI delivers great value today.

Close Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Online

DatavetenskapInformationsvetenskap

Things such as organizations, persons, or locations are all around us, particularly in the news, forum posts, facebook updates, and tweets. With named things, we can introduce background in news articles, summarize articles, build question-answering systems, and much more.  However, it is challenging to find and link them, as they often may be ambiguous. In this work, we aim to enrich the knowledge graph Wikidata with new relations and things only found in the articles of multilingual Wikipedia. The long term goal is the development of a multilingual system that can answer any natural question and improve how we find new relevant information. Speaker: Dr Marcus Klang, Department of Computer Science, Lund University The Corona crisis prevents physical meetings and discussions, but in order to continue dialogue and joint learning, we now offer a series of online lunch seminars. Together we watch one or more presentations from previous AI Lund events for 20-30 minutes. Then an expert, often the original speaker, are there to answer questions for 10-15 minutes. You can also ask questions in the text chat during the video. The presentations can be in Swedish or English, and you can ask questions in both languages. On May 13 we watch the presentation that Dr Marcus Klang gave at the AI Lund fika-to-fika workshop on AI Technologies 30 August 2019. Title: Finding Things in Strings

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Online

Maskininlärning

Machine learning (ML) plays an important role in problem solving. ML models are used in many application scenarios such as prediction, image and speech recognition and medical diagnoses. Since every problem is unique, there is not one model/solution that fits all. It is up to the user to balance trade-offs and to identify the models that suit the problem at hand.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Göteborg

DatavetenskapInformationsvetenskapMaskininlärningMatematik och statistikTillämpningar av AI

In this course you will discover how computer science, mathematics and statistics can be combined to solve business problems through a hands on introduction to data science and artificial intelligence (AI). The lectures and exercises will guide you through the different areas of such as early AI, basic and advanced computing through to data-driven AI and Machine Learning. After completing the course you will be able to choose and combine these different methods to solve business problems.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Lund , kurs

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Detta är en studiecirkel som riktar sig till dig som vill förstå AI och ny maskininlärningsteknik i ett större samhälleligt perspektiv. Vi höjer blicken och ser på AI i ett större perspektiv, och vi fördjupar oss också i frågor som kan ge större förståelse för teknikens betydelse. Vi kommer vid 5 tillfällen ses för att med utgångspunkt i aktuell kulturvetenskaplig forskning skapa kunskap om de utmaningar, möjligheter och potentiella förändringar som står för dörren. Vi kommer att tillsammans försöka förstå inte bara tekniska utan också sociala och organisatoriska utmaningar. Mer information kommer inom kort. För intresseanmälan vänligen kontakta: susanne.norrman@fsi.lu.se

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Örebro

Robotik

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och loggning av data. I ROS är det även lätt att dela med sig av egna metoder och algoritmer vilket har gjort att det finns en större mängd forskningsresultat implementerat vilka kan användas direkt. ROS har även börjat användas inom industrin, främst inom R&D. Denna kurs ger dig möjlighet att använda och tillämpa ROS inom ett område du önskar. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro , kurs

Planering och schemaläggningRobotik

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och genomföra de åtgärder som är lämpliga i det sammanhang där de befinner sig. För att uppnå denna kapacitet använder intelligenta robotar sökmetoder från artificiell intelligens. Dessa är generella algoritmer för att lösa kombinatoriska problem, dvs de utgör en robots "förmåga att resonera". Denna kurs introducerar de viktigaste typerna av AI-sökmetoder, samt deras användningar- inom tre industriellt relevanta tillämpningsområden, nämligen resursplanering, rörelseplanering och samordning av flera robotar. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Linköping

Behandling av naturliga språkDatorseendeMaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

I kursen ingår moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI - för att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad gäller användning av artificiell intelligens. Digitaliseringen håller på att transformera hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Den här kursen ger en översikt över AI och hur AI förhåller sig till digitalisering. Du kommer få en bättre överblick över området, insyn i ett antal viktiga tekniker som maskininlärning, datorseende och tolkning av naturligt språk. Kursen tar även upp frågor kring design och interaktion där AI är en del av en tjänst eller produkt samt några av de etiska aspekter som är centrala för hållbar användning av AI. Kursen är upplagd som tre tvådagarsträffar med föreläsningar och interaktiva seminarier samt en laborationsserie som du gör på egen hand för att fördjupa din förståelse för området. Kursen vänder sig till beslutsfattare och utvecklare utan djupa kunskaper i AI. Kursen förväntas ha deltagare från många olika företag och organisationer vilket är ger dig möjlighet att utvidga ditt nätverk.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärningMatematik och statistik

Kursen avser att ge en god förståelse för detta tvärvetenskapliga område, med tillräckligt djup för att använda och utvärdera tillgängliga metoder, och för att kunna följa aktuell vetenskaplig litteratur inom området. Under kursens gång kan vi diskutera eventuella problem med maskininlärningsmetoder, till exempel bias i träningsdata och säkerhet för autonoma agenter.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Stockholm

Tillämpningar av AI

Tillämpningar inom artificiell intelligens återfinns på alla nivåer i dagens samhälle. Kursen är en översiktlig introduktion där vi tillsammans undersöker området artificiell intelligens ur ett tillämpat perspektiv, varvid en hel del programmering kan förväntas av kursdeltagarna. Exempel på nyckelord från kursen är, söktekniker, maskininlärning, intelligenta agenter, tekniker för AI i spel, beslutsalgoritmer, och behandling av naturligt språk.

Close Läs mer hos Stockholms universitet

Göteborg , kurs

Tillämpningar av AI

Welcome to apply for a Master Class Series in Artificial Intelligence (AI) and Design. Apply by sending your CV and a motivation letter by March 2nd. The research centre Business and Design Lab (BDL) organize a master class series investigating the intersection between Artificial Intelligence and Design. It will be organized into four master classes, during evening time the 17, and 24 March and 15 and 28 April at HDK-Valand in Gothenburg.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Örebro

Intelligenta agenter och multiagentsystemMaskininlärningPlanering och schemaläggningTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system Denna kurs ger en omfattande introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens, mer än bara maskininlärning. Grundläggande idéer - till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i videoföreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av studenterna. Detta är en distanskurs med tre obligatoriska fysiska halvdagsträffar på Örebro universitet inklusive två seminarier. Under det första seminariet kommer studenterna att presentera ett arbete / uppsats vald från en aktuell litteraturlista sammanställd av lärarna. Lämpliga AI-lösningar för de problem som intresserar studenterna står i fokus vid det andra seminariet.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Lund

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Var befinner sig den offentliga sektorn när det gäller artificiell intelligens? Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på både kommunal som nationell nivå? Frågorna är många. På dagen ett år efter workshopen om AI i offentlig sektor – från ax till limpa bjuder vi in experterna med några av svaren.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Göteborg

Datavetenskap

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften. Det ena syftet är att ge en förståelse för vilka delområden som finns inom AI, deras historiska utveckling, och vilka etiska problemställningar som kan uppkomma inom olika delområden. Detta görs genom att läsa litteratur inom olika AI-områden, att sammanfatta och diskutera litteraturen skriftligt, och att granska uppsatser av andra studenter. Det andra syftet är att lära ut grundläggande begrepp och algoritmer för heuristisk (informerad) sökning, planering och problemlösning, inklusive deras användningsområden, samt hur de kan användas för att lösa intressanta AI-problem.  

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften. Det ena syftet är att ge en förståelse för vilka delområden som finns inom AI, deras historiska utveckling, och vilka etiska problemställningar som kan uppkomma inom olika delområden. Detta görs genom att läsa litteratur inom olika AI-områden, att sammanfatta och diskutera litteraturen skriftligt, och att granska uppsatser av andra studenter. Det andra syftet är att lära ut grundläggande begrepp och algoritmer för heuristisk (informerad) sökning, planering och problemlösning, inklusive deras användningsområden, samt hur de kan användas för att lösa intressanta AI-problem.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Kursen ger en introduktion till maskininlärning med hjälp av artificiella neurala nätverk (ANN). Fokus är på praktiska övningar och konkreta exempel för att ge både en översiktlig förståelse för ANN och färdigheter i att använda etablerad mjukvara för dessa (Python, Tensorflow, Keras).

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Kursen ger en inledning till tekniker och teorier inom maskininlärning, med ett fokus på dess praktiska tillämpningar. Under kursens gång kommer ett urval av ämnen att genomgås inom övervakad (supervised) inlärning, exempelvis linjär klassificering och regression, eller olinjära modeller som neurala nätverk, samt inom oövervakad (unsupervised) inlärning, till exempel klustringsmetoder. De typiska användningsfallen och begränsningarna hos dessa algoritmer kommer att diskuteras, och deras implementation kommer att undersökas med hjälp av programmeringsuppgifter. Metodologiska frågor som rör utvärdering av maskininlärningsbaserade system kommer också att diskuteras, samt några av de etiska frågor som kan dyka upp när man tillämpar den typen av teknologier. Det kommer att vara ett starkt fokus på de användningsområden i verkligheten där maskininlärning kan tillämpas. Användningen av maskininlärningskomponenter i praktiska tillämpningar kommer att exemplifieras, och realistiska scenarion kommer att studeras i områden som t.ex. e-kommers, business intelligence, textanalys, bildanalys, eller bioinformatik. Vikten av konstruktion och urval av särdrag, samt deras pålitlighet, kommer att diskuteras.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Örebro

Samhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Det här fyra timmar långa seminariet ger en introduktion till artificiell intelligens. Under den första timmen behandlar vi de grundläggande byggstenarna i AI och förklarar hur de senaste algoritmerna fungerar. Den andra timmen ägnar vi åt att beskriva vilka förutsättningarna som krävs för att integrera AI på arbetsplatsen. Vi kommer att gå igenom fördelarna och möjliga fallgropar med att använda AI på olika typer av användningsområden. De två sista timmarna ägnar vi åt dels att förklara relevanta begrepp för beslutsfattare som vill anamma och använda AI, dels att titta på de här aspekterna ur ett globalt perspektiv. Det krävs ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om AI för att delta på seminariet. Föreläsningen hålls på engelska men diskussionerna är på svenska.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

DatavetenskapMaskininlärningPlanering och schemaläggningTillämpningar av AI

I denna kurs erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Örebro universitet en gedigen introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens. Grundläggande idéer – till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i föreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av kursdeltagarna.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Lund

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

The European Union has taken the stance that AI should be trustworthy and developed in a human-centric way with the goal of improving individual and societal well-being. This talk will present the European approach to trustworthy human-centric AI and some research challenges related to it. To be trustworthy an AI-system should be lawful, ethical and robust, as defined by the European Commission High-Level Expert Group on AI. To operationalize these is a major challenge and will require new research. The second part of the talk gives an overview of the state-of-the-art and potential future solutions to these challenges.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

Behandling av naturliga språkTillämpningar av AI

In medicine and life sciences we are overloaded with different forms of text and speech. Texts in the form of electronic health records, genomic sequences, scientific articles, twitter feeds or patient questionnaires can be analysed to gain new scientific insights. Speech technology can be used in health apps and chatbots, to extract information from doctor-patient-dialogues or to direct medical robots. This workshop will cover the different application areas of language technology in medicine and life sciences as well as the methods used in this exciting and broad field.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Do you want to decode AI and identify key viable knowledge concerning AI for managers together with Lund University and The ESS? Whether completely, partly or prospectively immersed in this technology, join us for a full day designed for managers who are concerned with the development, implementation and/or other types of uses of AI and Machine Learning from a business standpoint.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

Datorseende

Welcome to this course open both to PhD-students (free) as well as to professionals (fee). The aim of the course is to give necessary knowledge of digital image analysis for further research within the area and to be able to use digital image analysis within other research areas such as computer graphics, image coding, video coding and industrial image processing problems.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Linköping

Maskininlärning

Den här kursen riktar sig till yrkesverksamma i svensk industri som vill lära sig grunderna i maskininlärning. Kursen vänder sig till dig som har en tidigare universitetsutbildning.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Göteborg

DatorseendeTillämpningar av AI

Kursen ger en överblick av teorier och praktiskt komputationella implementationer av hur naturligt språk samverkar med världen. I kursen avhandlas områden som semantisk teori för naturligt språk, handling och perception, situerad dialog, situerad språkinlärning, koppling av språk i handling och perception, spatial kognition, bildgenerering och -tolkning, integrerade robotdialogsystem och dyl.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Online

DatavetenskapDatorseendeMaskininlärning

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser. Begrepp såsom Överträning, Dropouts och Gradienter gås igenom.   Installation och användning av hård- och mjukvaror för experimenterande med topologier såsom CNN, RNN, LSTM, DQN och tillhörande parametrar samt inspektion av resultatet utgör en väsentlig del av kursen. Kursen går även kortfattat igenom Dataanalys, Maskininlärning, Tensorer, Datorseende, Transfer Learning,  Grunder i Robotik, Reinforcement Learning och metoder med kombinationen Deep Reinforcement Learning. Numeriska implementationer studeras översiktligt. Det är en tidsmässig fördel att ha tillgång till lämpliga beräknings(grafik)kort alternativt ha/få tillgång till motsvarande molntjänst. Man kan köra Windows, OS X eller Linux.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Welcome to a full day of presentations highlighting the link between Artificial Intelligence and Social Science reserach. In the first part of the day we will showcase several research projects driven by Lund University's own scholars in the field of AI and Social Science. In the afternoon, we will focus on the (thinking behind) funding opportunities available for researchers interested in applying for grants at the European level, but also showing evidence of projects that are more local in nature. While the morning session is open to the interested public, the afternoon session is targeted at LU researchers

Close Läs mer hos

Linköping

Maskininlärning

Kursen är utformad för yrkesverksamma med en befintlig universitetsutbildning som vill skaffa sig specialkunskaper och färdigheter inom området Neurala Nätverk och Djupinlärning. Over the past few years, neural networks have enjoyed a major resurgence in machine learning, and today yield state-of-the-art results in various fields. This course provides an introduction to deep neural network models, and surveys some the applications of these models in areas where they have been particularly successful. The course covers deep feed-forward networks, recurrent networks, convolutional networks, as well general topics such as input encoding and training techniques. The course also provides practical experience with some of the software libraries available for building and training deep neural networks.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Örebro

Robotik

Under kursen erbjuds kunskap om hur Robot Operating System (ROS) fungerar och hur ROS kan tillämpas inom olika områden inom robotik och artificiell intelligens. Du kommer att använda ROS för att bygga delar av ett intelligent system och för att testa dessa både i simulering och på befintliga robotplattformar.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Göteborg

DatavetenskapMaskininlärning

Neurala nätverk är fördelade beräkningsmodeller inspirerade av strukturen i denmänskliga hjärnan som består av många enkla bearbetningselement vilka är anslutna iett nätverk. Neurala nätverk används alltmer inom ingenjörsvetenskap för uppgiftersom mönsterigenkänning, prediktion och kontroll. Teorin om neurala nätverk är ett tvärvetenskaplig fält (neurobiologi, datavetenskap och statistisk fysik). Kursen ger en överblick och en grundläggande förståelse för neurala-nätverksalgoritmer.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Umeå

Datavetenskap

Introduction to Artificial Intelligence (AI) for Industry är en bred introduktion till artificiell intelligens (AI) för dig som har kunskaper i systemutveckling och någon erfarenhet i programmering, och som vill fördjupa dina kunskaper i AI. Det finns en mängd AI-algoritmer och mjukvaruverktyg för att bygga intelligenta system. Kursen ger en bred introduktion till olika väletablerade teorier, algoritmer, metoder och verktyg och de möjligheter som finns att utveckla nya AI-baserade system, från klassiska AI-metoder till maskininlärning. Kursen introducerar också sociala aspekter på AI-baserad teknologi.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Örebro

Robotik

Under kursen erbjuds kunskap om tre avancerade ämnen inom AI: resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering. Kursen ska introducera de specifika principerna som ligger bakom dessa ämnen, nämligen systematisk och provtagningsbaserad sökning, begränsningsbaserat resonemang och robotkinematik. Inom varje ämne (resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering) kommer ett toppmodernt verktyg att presenteras och användas som underlag för projektarbete.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Datavetenskap

Kursen tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt. Efter utbildningen ska den studerande kunna modellera och använda lämpliga generiska lösningsalgoritmer för att lösa problem inom ett intelligent system.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Umeå

DatavetenskapKunskapsrepresentation och resonerandePlanering och schemaläggningTillämpningar av AI

Answer Set Programming (ASP) for Industry introducerar Answer Set Programming och hur det kan användas för att lösa problem inom industrin. Answer Set Programming (ASP) är en metod utvecklad inom området artificiell intelligens (AI) för att lösa svåra sökproblem. ASP var initialt utvecklad för att modellera problem inom området kunskapsrepresentation och resonerande (KRR) och används i alltmer inom både industri och akademi för att lösa problem i områden som bioinformatik, schemaläggning, dynamisk resurshantering och mjukvaruutveckling.

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Örebro

Kunskapsrepresentation och resonerande

The course addresses the major principles in logic and constraint programming. The main focus of the course is on Stable Model or Answer Set semantics. This course  also focuses on formalizing and solving various problems within a declarative paradigm. After completing the course, the student will be able to apply a suitable symbolic reasoning method based on answer set solvers to solve a problem within an intelligent system.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan och utbildningsväsendet på ett enkelt och snabbt sätt förstå mer. Vårt kurspaket vänder sig till lärare från grundskola till högre utbildning, som vill fördjupa sig i aktuell forskning om digitalisering och dess betydelse för skolan och för lärande. För att förstå detta komplexa och snabbföränderliga område och få svar på dina frågor har du meriterade forskare och experter inom området till din hjälp.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Örebro

Tillämpningar av AI

Den här behandlar olika fenomen av mänsklig interaction med Mixed Reality. Vi studerar olika aspekter av mänsklig perception av Mixed Reality, beroende av faktorer som naturtrogen återgivning, immersion och närvaro.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Maskininlärning

Under utbildningen erbjuds kunskap om grundläggande koncept inom maskininlärning, samt urval och tillämpning av olika maskininlärningsalgoritmer. Dessutom kommer studenten lära sig att utvärdera prestandan hos dessa lärande system. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förbereda data och använda maskininlärningsmetoder för att lösa ett problem inom ett intelligent system.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Online

Samhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan och utbildningsväsendet på ett enkelt och snabbt sätt förstå mer. Vårt kurspaket vänder sig till lärare från grundskola till högre utbildning, som vill fördjupa sig i aktuell forskning om digitalisering och dess betydelse för skolan och för lärande. För att förstå detta komplexa och snabbföränderliga område och få svar på dina frågor har du meriterade forskare och experter inom området till din hjälp.

Close Läs mer hos Göteborgs Universitet

Lund

Behandling av naturliga språkDatavetenskapDatorseendeMaskininlärning

This AIML@LU fika-to-fika workshop focuses on the development of the technologies that form the basis of Artificial Intelligence and Machine Learning. Possible topics to discuss are the research front for different types of AI, but also to look at different techniques for machine learning.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Workshop on opportunities and perils of fake data produced by the AI concept Generative Adversarial Networks (GAN) and other generative machine learning techniques. In the last 5 years the field of so-called creative or generative Artificial Intelligence, notably Generative Adversarial Networks (GANs), has progressed in an enormous pace. What does it mean for our society that AI is gaining an increasing capacity to (re-)produce informational patterns? How does the world look like when it is populated with deep fakes and synthetic realities?

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Exploring AI – The future benefits and challenges. Beyond the traditional conference we present the unique POWWOW experience. During this POWWOW we gather across sectors and competences around the hot topic Artificial Intelligence. Together we explore the impact it will have on society and our common future, but we also look into specific industries and their applications.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Stockholm

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell intelligens i t. ex. hälso- och vårdappar, i administrativa system eller för prioritering av vårdköer. Den som ska ta ställning till om man vill, får och bör använda AI-teknologier inom hälsovården har mycket att fundera på redan innan man tänker på hur det kan gå till. Den 9 Maj arrangerar eHealth@LU tillsammans med AIML@LU en fika-till-fika workshop för att belysa möjligheter, utmaningar och forskning inom området.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Göteborg

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Norrköping

Behandling av naturliga språkDatorseendeMaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Under vårterminen 2019 erbjuder vi en sex dagars översiktskurs som ger 3 högskolepoäng. I kursen ingår bland annat moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI - för att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad gäller användning av artificiell intelligens.

Close Läs mer hos Linköpings Universitet

Helsingborg

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

Vi ser just nu hur ett nytt handelslandskap växer fram, med nya möjligheter och nya utmaningar – och inte minst ny teknik och nya aktörer. Handeln blir allt mer informationsdriven, och en ny industri kring insamling, hantering och analys av kunddata växer fram. Det handlar dels om att lära sig om och förutse behov, men också om att kunna anpassa budskap och erbjudande. Frågorna kring AI och maskininlärning är många, och under en halvdag kommer vi att få lite olika perspektiv på frågan.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Örebro

Matematik och statistikPlanering och schemaläggningSamhället och AITillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder kursen Introduktion till artificiell intelligens som tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

RobotikTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder en kurs i Reinforcement Learning. Kursen ger en allmän introduktion till Reinforcement Learning i både i teori och praktik.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

RobotikTillämpningar av AI

Örebro universitet erbjuder en introduktion till ROS (Robot Operating System). Under utbildningen erbjuds kunskap om hur ROS fungerar och hur ROS kan tillämpas inom olika områden inom robotik och artificiell intelligens.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Lund

DatavetenskapDatorseendeInformationsvetenskapMaskininlärning

We are arranging a Workshop on Sensing, Imaging, and Machine Learning at Lund University, March 5, 2019. This workshop is organized in cooperation between Lund University and Saab. The aim is to provide the participants with an opportunity to discuss and learn about theory and applications in Sensing, Imaging, and Machine Learning.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

An autonomous robot is a robot that performs behaviors or tasks with a high degree of autonomy. Autonomous robotics is usually considered to be a subfield of artificial intelligence, robotics, and information engineering.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Helsingborg

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Detta blir den femte öppna fika-till-fika-workshopen om och kring forskning om artificiell intelligens vid Lunds universitet. Det övergripande temat är AI i den offentliga sektorn, med underteman som AI i demokratisk processer, AI i beslutsstöd, AI-driven offentlig service...

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Stockholm

Machine learning is a field of artificial intelligence that uses statistical techniques to give computer systems the ability to "learn" (e.g., progressively improve performance on a specific task) from data, without being explicitly programmed.

Close Läs mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm

InformationsvetenskapMatematik och statistikTillämpningar av AI

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Close Läs mer hos Chalmers tekniska högskola

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

Artificiell Intelligens har utvecklats kraftigt de senaste åren, speciellt inom delområdet maskininlärning. I den här endags kursen ger vi en översiktlig introduktion till Artificiell Intelligens och Maskininlärning. Du får lära dig mer om vad det är, testa på att göra lite egen maskininlärning och höra mer om dess möjligheter men också rättsliga och etiska utmaningar. Under kursen vill vi även höra mer om era frågeställningar och fundera på vilka kurser som Lunds universitet skulle kunna utveckla för att hjälpa er att möta dessa utmaningar.

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Lund

MaskininlärningSamhället och AISamverkan mellan människor och AI

How do you ensure fairness in the application of AI and ML? How transparent and explainable need autonomous and self-learning services be from a legal, social or ethical perspective? How do you balance privacy or other values against a need for access to training-data? Can an algorithm really illegally discriminate? And, to what extent can AI and ML be a method within social sciences or the humanities?

Close Läs mer hos Lunds Universitet

Umeå

Att lyfta fram orden unbiased recruitment är det starkaste säljargumentet för AI-rekrytering idag. Liksom att algoritmerna styr. Det handlar om att AI är blind för…

Close Läs mer hos Umeå Universitet

Örebro

From probability and statistics to data analysis and machine learning, master the skills needed to solve complex challenges with data.

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Argumentet mot AI är ofta att utvecklingen fortfarande är i ett tidigt skede och att systemen och algoritmerna måste bli mer intelligenta. Men inom HR går det fort och många vill leda utvecklingen

Close Läs mer hos Örebro Universitet

Lund

DatorseendeMaskininlärningSamverkan mellan människor och AITillämpningar av AI

The aim of the day is to do an inventory and give information about on ongoing or planned projects in artificial intelligence and machine learning in medicine. It is also a day to make connections and exchange experiences. Examples on common challenges are specific for the medicine are 1) large scale image management, 2) extract images from PACS system, 3) privacy and GDPR, 4) Computational capacity inside hospital firewall.

Close Läs mer hos Lunds Universitet