A national initiative on education and competence in Artificial Intelligence

AI Competence for Sweden
– Ett nationellt initiativ för utbildning och kompetens­utveckling inom Artificiell Intelligens

Behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens (AI) är stort på arbetsmarknaden och i det övriga samhället. Regeringen gör därför en särskild satsning på högskoleutbildning inom AI, som ska stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft men också främja det livslånga lärandet. Sju lärosäten medverkar i initiativet: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Fler lärosäten kan komma att ansluta till initiativet.