Etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av AI

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Artificiell intelligens (AI), inbäddade i system eller robotar finns inom allt fler områden. Det kan medföra en enorm potential för att göra våra liv enklare och hjälpa oss att lösa några av världens största utmaningar. Samtidigt finns det en oro över hur detta kommer att påverka människor och samhälle.

Kursen är ett tvärvetenskapligt diskussionsforum om AI och dess effekter på mänskligt beteeende och relaterade etiska, juridiska, sociala, ekonomiska och kulturella frågor. Deltar du i kursen kommer du även att tilldelas uppgifter som ska utföras och redovisas.

Kursen ger en bättre förståelse för digital innovation och ansvarsfull AI inom industri och offentliga organisationer. Förutom att ge en introduktion till AI behandlas ansvarsfull AI, samverkande AI (där människa och robot samarbetar), social AI, förklarbarhet samt AI och design.

Utbildningen är utvecklad vid institutionen för datavetenskap som en del av AI Competence for Sweden. Ett intyg om närvaro kommer att ges, men inga formella högskolepoäng kommer att ges.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet för mer information.

Se samtliga Umeå universitets AI-kurser och läs mer information här.