Avancerad datorstödd konstruktion (7,5 hp)

Datavetenskap

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma
  • Avancerad parametrisk modellering av CAD-modeller (solid- och ytmodeller)
  • Länkningen av geometrier och variabler för top-down-modellering, mm.
  • Matematisk formulering av kurvor och ytor
  • Utbyte av geometridata mellan olika CAD-system
  • Analys och utvärdering av CAD-modeller
  • Reparation av CAD-modeller med fel som härrör från bristfällig modellering eller som uppkommit vid överföring mellan olika CAD-system
  • Anpassning av geometrimodeller för simulerin