Statistik: Avancerad maskininlärning (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Matematik och statistik

Maskininlärning handlar om statistiska prediktioner som förbättras genom erfarenhet; modellen lär och anpassar sig allt eftersom nya data blir tillgängliga.

I denna kurs får du lära dig maskininlärningsmetoder som är relevanta för tillämpningar inom företags- och nationalekonomi. Kursen utgör en fortsättning på STAN51 Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv.