Generativ AI för medieteknik och interaktionsdesign, 7,5 hp

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

Denna kurs ger en översikt över grunderna för generativ artificiell intelligens (AI), från dess historiska bakgrund till dess teoretiska och konceptuella fundament, och slutligen till dess praktiska tillämpningar. Vi utforskar de vanligaste tillämpningarna av generativ AI och de senaste trenderna inom området.

Under kursen får du undersöka olika applikationsprogrammeringsgränssnitt för generativ AI och hur de används för att skapa kreativa lösningar. Vi utforskar också kreativitetens roll inom generativ AI och hur det påverkar synen på konst, konstnärligt arbete och andra kreativa tillämpningar. Vi går också igenom  produktion inom medier, design och konst och utforskar olika metoder och tekniker för att skapa dynamiska och unika verk med hjälp av generativ AI.

Kursen tar också upp utbildningsaspekter och hur generativ AI kan användas inom utbildning, samtidigt som vi tar upp de utmaningar, möjligheter och risker som är förknippade med detta.

Etiska perspektiv spelar en central roll i kursen när vi utforskar användningen av generativ AI, inklusive frågor om värderingar, självständighet och ägandeskap. Vi analyserar även jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsperspektiv och problemställningar för generativ AI, inklusive frågor om genuspartiskhet och andra former av diskriminering.

Slutligen diskuterar vi framtiden för generativ AI och undersöker den utveckling som vi kan förvänta oss inom området, inklusive nya innovationer och potentiella utmaningar.