Datorseende och bildbehandling

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Datorseende

Tillämpningar av AI

Denna kurs är en första avancerad introduktion till datorseende och bildbehandling. Ämnen som igår är bl.a. kameramodellering, geometri med flera vyer, rekonstruktion, viss bildbearbetning på låg nivå (t.ex. bildsegmentering) och uppgifter på hög nivå (t.ex. objektdetektering). Den sista delen av kursen beskriver olika ramverk och programmeringsbibliotek inriktade mot applikationer. Kursen introducerar de matematiska aspekterna och bakgrunden till metoderna som sedan tillämpas i praktiken i olika projekt.

Vid slutet av kursen kommer du kunna:

  • Beskriva både teoretiska och praktiska aspekter på datorseende och bildbehandling inklusive metodik och terminologi
  • Beskriva grundläggande principer för bildskapande och analys
  • Välja och implementera metoder relaterade till bildfiltrering, extraktion av bildelement och bildsegmentering
  • Tillämpa de geometriska förhållandena mellan 2D-bilder och 3D-världen
  • Tolka högre bildbehandlingsuppgifter som objektdetektering samt förstå principerna för relaterade djupa neurala nätverk
  • Implementera, analysera och utvärdera enkla metoder i tillämpningen av datorseende inom ramen för tjänsteorienterad arkitektur

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.

Pris: 12 000 kr exkl. moms.