Programmeringsteknik, grundkurs (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Datorseende

Maskininlärning

Matematik och statistik

I kursen introduceras du till programmering och lär dig grundläggande programmeringsprinciper och datavetenskapliga begrepp samt att självständigt skapa datorprogram för att lösa problem. Inga särskilda förkunskaper i programmering krävs. Programmeringsspråket som används är Python 3. Kursen innehåller mycket praktiskt arbete med programmering, både i form av mindre övningar och större obligatoriska uppgifter. Ditt självständiga arbete varvas med föreläsningar samt schemalagda handledningstillfällen som sker på plats i Lund. Notera att kursen ges på kvartsfart över terminsgränsen, med början 30 oktober och tentamen i mitten av mars.