Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem, 7,5 hp

Poänggivande högskolekurs

Tillämpningar av AI

Under denna kurs kommer du att lära dig olika aspekter av nuvarande, nya och framtida utmaningar och trender inom hälso- och sjukvården, lära dig att utveckla innovativa tekniska lösningar och identifiera affärsmöjligheter.

Olika aktiviteter inkluderar bland annat föreläsningar, gruppsamarbete, muntliga presentationer, studiebesök, problembaserade inlärningsseminarier, praktisk utbildning och projektarbete i samarbete.

I slutet av kursen kommer du att ha relevant kunskap om hur ny teknik kan hantera framtida utmaningar inom hälso- och sjukvården, uppskatta fördelarna, men också förstå de hinder och risker som är förknippade med implementeringen av den innovativa lösningen.

Kursens innehåll är också en del av den professionella utvecklingen i form av livslångt lärande som erbjuds innovatörer och entreprenörer, vårdpersonal, medicintekniker och beslutsfattare.