Introduktion till tillämpning av robotverktyg

MOOC

Datorseende

Robotik

Tillämpningar av AI

Under den här tvåveckorskursen kommer du att utveckla en praktisk kunskap om användningen av robotik och få viktiga praktiska färdigheter för robotapplikationer. När du fördjupar dig i grunderna inom robotik kommer du att vara utrustad med grunderna i 3D-modellering, objektdetektering, datorseende och bildbehandling.

Du kommer att upptäcka exempel och få praktisk erfarenhet av att utveckla engagerande och användbara robotapplikationer. De färdigheter du får i den här kursen kommer att hjälpa dig att förstå hur man utvecklar robotverktyg i tillämpningar inom olika sektorer.

För vem är kursen?

Den här kursen är designad för alla som är intresserade av att lära sig att utveckla robotverktyg. Det kommer att vara mest fördelaktigt för dem som har några teoretiska kunskaper om robotik och vill få mer praktisk erfarenhet.