Pålitlig artificiell intelligens

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Samverkan mellan människor och AI

Vill du lära dig vad pålitlig artificiell intelligens är? Den här kursen ger dig den nödvändiga kunskapen för att kritiskt utvärdera befintliga AI-metoder, tekniker och algoritmer. Vi fokuserar på pålitlighet, förklaringsbarhet, transparens, rättvisa och förtroende för AI-system.

Du lär dig:

  • Beskriva och förstå grunderna för pålitlig AI.
  • Visa förmåga att tillämpa XAI-metoder och algoritmer.
  • Beskriva och förstå utmaningarna och åtgärderna för rättvis ML.