Artificiell intelligens i samhället, 9 hp

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Under den här kursen lär du dig om hur artificiell intelligens (AI) passar in i dagens informationssamhälle. Du får en historisk överblick över hur AI har utvecklats sedan dess formativa år och fram till idag. Kritiska och etiska perspektiv på AI och dess utveckling utforskas också. Kursen går också igenom möjligheter och risker med AI inom de närmsta kommande decennierna.