Design av AI-drivna tjänster i praktiken, 3 hp

Poänggivande högskolekurs

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen börjar med utforskande av några grundläggande koncept inom generativ AI och maskininlärning så att deltagarna har det djup och den bredd som krävs för att integrera teknologin i tjänstedesign. Etik är ett återkommande tema som hjälper deltagarna att skapa ansvarsfulla och hållbara AI-drivna tjänster. Fallstudier och workshopövningar ger deltagarna de verktyg som behövs för att utvärdera och förfina sina projekt.

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret människocentrerad design och ges på distans på engelska.