Test av IT-system

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Genom denna kurs kommer du lära dig planera, genomföra och utvärdera testning av IT-system. Du kommer få en förståelse för olika testtekniker och deras styrkor/svagheter.

Kursinnehåll:

Kursens innehåll fokuserar på hur en testverksamhet bör planeras, genomföras och dokumenteras. Som en introduktion behandlas områden som: vad en test är och varför det är viktigt att testa IT-system, allmänna riktlinjer och metoder för test. Kursen behandlar även olika testfaser, samt olika typer av tester. Efter denna introduktion till området fördjupar sig kursen i testdesign och testfall. Kursen lägger fokus på processen för att planera och genomföra tester samt på utformning av rekommendationer för åtgärda de svagheter som identifierats.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.

Pris: 12 000 kr exkl. moms.