AI för civilingenjörer

Uppdragsutbildning

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Lunds universitet erbjuder uppdragsutbildningen ‘AI för civilingenjörer’ på avancerad nivå med syfte att ge fördjupande kunskaper för tillämpningar av AI-lösningar. Utbildningen ger en inblick i utvalda delområden inom AI – från problemformulering till dataanalys, förvaltning och underhåll.
Utbildningen erbjuds helt digitalt med en blandning av inspelat material och interaktiva livestreamade diskussioner (alternativt med möjlighet till fysiska träffar).

Upplägg och innehåll

Utbildningen ger en inblick i utvalda delområden inom AI – från problemformulering till dataanalys, förvaltning och underhåll.

Uppdragsutbildningen AI för civilingenjörer har utgång- spunkt i sex fördjupande teman runt AI:

Tema 1: Maskininlärning, exempel från bilder, språk, robotik, m.m.
Tema 2: Faltning, Deep Learning, bildanalys
Tema 3: Kunskapsbaserade system
Tema 4: Språkteknologi
Tema 5: Visualisering/dimensionalitetsreduktion
Tema 6: Datorseende