Framväxande informationsteknik för industriell digitalisering, 7,5 hp

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Robotik

Tillämpningar av AI

Denna kurs syftar till att ge studenter systematiska och vertikala tillämpningsorienterade kunskaper inom informationstekniker för industridigitalisering. Kursens huvudsakliga innehåll inkluderar industrikommunikation (extremt låg latens och hög tillförlitlighet), global täckning, industri-AI (heterogen och hög säkerhet och tillförlitlighet), digital tvilling, industri-transformationsrelaterad datoranvändning, industridimma och molnberäkningar, industripositionering, högprecisionsinomhuspositionering, industrisäkerhet. Utöver relaterade teorier kommer kursen också att utbilda studenter genom praktiska tillämpningsfall. Kursformen innehåller föreläsningar, mindre projekt och presentationer av studenter samt enkätrapporter.