Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar, 4 hp

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Kursen är uppdelad i fem huvuddelar:

  1. AI, möjligheter och utmaningar inom vården
  2. Informationsdrivna användningsfall inom vården
  3. Praktisk AI-workshop
  4. Relevanta föreskrifter inom hälso- och sjukvården
  5. Datakällor inom Informationsdriven sjukvård

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska.