Introduktion till tillämpad AI för tillverkningsindustrin

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Vill du lära dig hur du kan hantera och bearbeta data för att bygga AI-applikationer för tillverkningsindustrin?

Om kursen

Med tillämpad AI menas AI-teknik som används för praktiska syften, vanligtvis inom en industri eller organisation. Tillämpad AI kan användas för att hjälpa människor att fatta bättre beslut, arbeta effektivare och för att automatisera processer.

Den här kursen ger dig kunskaper för att samla in, hantera, bearbeta och analysera data för att bygga AI-applikationer för tillverkningsindustrin. Du får lära dig de senaste verktygen och teknikerna för att analysera stora datamängder, tillämpa maskininlärningsalgoritmer och presentera dina resultat.

Du lär dig de grundläggande principerna för maskininlärning och big data
de viktigaste förutsättningarna och utmaningarna med att använda big data och maskininlärning inom tillverkningsindustrin
förstå och tillämpa verktyg för analys av stora datamängder och att presentera analysresultatet

När kursen är avslutad kommer du att ha kunskap och förståelse för principerna för maskininlärning och big data, samt förmågan att tillämpa dessa koncept på olika problem inom tillverkningsindustrin.