Social AI Through the Looking Glass (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Kunskapsrepresentation och resonerande

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Artificiell intelligens och sociala robotar blir en allt större del av våra liv, vilket ger upphov till viktiga frågor: kommer AI-system att bli mer empatiska och smartare än människor, och kommer de att använda sin ökade intelligens för att härska över oss? Och om de utvecklar dessa förmågor, kommer vi då att föredra dem framför mänskliga partners?

På den här kursen kommer vi att utforska och reflektera kring skillnaden mellan att umgås med en annan människa jämfört med en robot; och hur sociala robotar förändrar hur vi lever, tänker, interagerar och arbetar — nu och i framtiden. På kursen presenteras kontrasterande synsätt på mänsklig social kognition, tillsammans med litteratur om forskning som rör interaktion mellan människor och robotar. Kursen kommer också att beröra olika frågor som uppstår när vi betraktar denna typ av interaktion: om etik, relationer och förståelse. Vi kommer att diskutera och försöka besvara frågan: varför, och i vilka sammanhang, behöver vi människor sociala robotar som partners?