Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys, 7,5 hp

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Under den här kursen lär du dig hur du bearbetar och drar slutsatser av data genom datautvinning och maskininlärning. Kursen introducerar en del teori om maskininlärning, men fokuserar huvudsakligen på aktuella tillämpade metoder användbara inom idrott.

Kursen tar upp följande:

  • Statistiska och sannolikhetsbaserade metoder för dataanalys
  • Metoder för datautvinning
  • Algoritmer för övervakad och oövervakad maskininlärning
  • Neurala nätverk och djupinlärning
  • Dataextrahering: syfte och typiska användningsfall
  • Metoder för att importera, välja, kombinera och konvertera data för maskininlärning
  • Metoder för validering och prestandamätningar
  • Etiska och juridiska aspekter kring användning och behandling av personuppgifter