Tillämpad maskininlärning och artificiell intelligens, 7,5 hp

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Den här kursen handlar om teknik och social förändring. Du kommer att öka din förståelse för samspelet mellan teknik och sociala och kulturella faktorer. För att innovationer ska bli framgångsrika och relevanta för olika användare måste de adopteras och accepteras. Men vad gör att användare väljer att engagera sig i ny teknik och varför inte?

Denna kurs ger en grund för att kunna utforma tekniska innovationer på ett socialt medvetet sätt. Vilka är de dominerande teorierna som förklarar de sociokulturella processerna bakom tekniken? Hur adopteras och används teknik av olika användargrupper? Vilka metoder kan vi använda för att Iära oss mera om teknikanvändare? Vilka sociala och kulturella perspektiv ska vi beakta när vi utformar teknik? Varför är ett kritiskt perspektiv viktigt för att utveckla innovationer?

Kursen ger insikter i hur sociala och kulturella perspektiv för att förstå användarmedverkan, engagemang och mångfald. Kursen erbjuder en viktig förberedelse för dig som är intresserad av att skapa sociala förändringar genom utformning av innovationer. Den kommer att bidra med avgörande insikter i de grundläggande perspektiv på teknik och social forändring, ge empiriska exempel och kännedom om de mest framstående praktiska metoderna för att förstå vilken roll tekniken spelar för användarna och deras vardagliga sammanhang.