Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen ger inblick i rollerna för data och AI i en stadsmiljö. Det är uttryckligen tvärvetenskapligt genom att det balanserar styrningsfrågor, inklusive etik, värderingar och lag, med tekniska möjligheter i rumsliga sammanhang. Kursen syftar till att ge studenter på avancerad nivå en djupgående kunskap om konsekvenserna av hur teknik används i och interagerar med samhället.