Kritisk design och praktisk etik för AI (3 hp)

Poänggivande högskolekurs

Kursen berör olika perspektiv på AI, samt dess reella och potentiella effekter på organisationer och samhället. Kursen utgår från fem olika perspektiv på AI: ansvar; övervakningskapitalism; maktförhållanden och fördomar; hållbarhet och tillit. Kontinuerlig kritisk reflektion genomförs med grund i kurslitteraturen. Aktiv diskussion med utgångspunkt i olika etiska perspektiv är en viktig del av kursen.

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.