Datavetenskap för klimatförändringar

MOOC

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

Datavetenskap är ett kraftfullt tillvägagångssätt som kan hjälpa utövare och beslutsfattare att förstå de osäkerheter och oklarheter som finns i data, att identifiera interventioner, strategier och lösningar som inser fördelarna för mänskligheten och miljön, och att utvärdera och ibland motstridiga – beslutsfattarnas mål. I denna MOOC-kurs introducerar vi metoder som hänför sig till det växande området datavetenskap och tillämpar dem på frågor som är relevanta för klimatförändringar.

Kursinnehåll

  • Förstå datavetenskap
  • Lär dig mer om källorna till big data
  • Förstå grunderna för klimatförändringar, dess effekter och mål för hållbar utveckling
  • Lär känna datadrivna beslut och hur de fattas
  • Belys några klimatförändringsutmaningar som är direkt eller indirekt relaterade till datavetenskap
  • Tillämpa datavetenskapliga kunskaper och färdigheter för att fatta klimatförändringsrelaterade beslut
  • Lär dig hur andra har använt datavetenskap i samband med att ta itu med klimatförändringsproblem