Datavetenskap för klimatförändringar

MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

Datavetenskap är ett kraftfullt tillvägagångssätt som kan hjälpa utövare och beslutsfattare att förstå de osäkerheter och oklarheter som finns i data, att identifiera interventioner, strategier och lösningar som inser fördelarna för mänskligheten och miljön, och att utvärdera och ibland motstridiga – beslutsfattarnas mål. I denna MOOC-kurs introducerar vi metoder som hänför sig till det växande området datavetenskap och tillämpar dem på frågor som är relevanta för klimatförändringar.

Kursinnehåll

  • Förstå datavetenskap
  • Lär dig mer om källorna till big data
  • Förstå grunderna för klimatförändringar, dess effekter och mål för hållbar utveckling
  • Lär känna datadrivna beslut och hur de fattas
  • Belys några klimatförändringsutmaningar som är direkt eller indirekt relaterade till datavetenskap
  • Tillämpa datavetenskapliga kunskaper och färdigheter för att fatta klimatförändringsrelaterade beslut
  • Lär dig hur andra har använt datavetenskap i samband med att ta itu med klimatförändringsproblem