Data and Society, 7.5 hp

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Data förändrar drastiskt vårt sätt att fungera, både som individer och som samhällen. Ett överflöd av data produceras i alla delar av samhället. Data är en produkt av varje mänsklig aktivitet, från att räkna steg eller kalorier på individnivå, till att mäta samhälleliga aspekter som utbildningsnivå och sysselsättning.

Effekten av utvecklingen ger ett behov av att ställa frågor som: Hur använder vi denna data? I vilket syfte och vem tjänar på det? I den här kursen kommer du att lära dig hur du tar dig an sådana frågor.