Utbildningar och kurser inom AI

Här hittar du AI-kurser från tio svenska universitet, som är särskilt utvalda för dig som vill vidareutbilda dig inom AI.

För att kurserna ska vara tillgängliga för dig som redan jobbar, finns både distanskurser som du kan gå online och campusbaserade kurser.

Kurserna är framtagna och utvalda utifrån vad företag och organisationer efterfrågar när det kommer till AI.

Visa bara distans

Elements of AI

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

AI i samhället – från insyn till insikt

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Detta är en studiecirkel som riktar sig till dig som vill förstå AI och ny maskininlärningsteknik i ett större samhälleligt perspektiv. Vi höjer blicken och ser på AI i ett större perspektiv,…

Lund

25%

10-30 timmar

Business Implications of AI: Full Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Business Implications of AI: Nano Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

AI Class (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase understanding of how these techniques can be used to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Human-centered Machine Learning

Maskininlärning

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificiell intelligens (AI) är inte bara en teknologi. Utöver algoritmerna driver AI olika tjänster som snabbt förändrar våra arbeten och liv, samt i förlängningen själva samhällsstrukturen. Kursen Human-Centered Machine Learning är poddbaserad…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

AI and Law

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

This four-week course titled AI and Law explores the way in which the increasing use of artificially intelligent technologies (AI) affects the practice and administration of law defined in a broad sense….

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Impact from Digital Transformation: Nano Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Impact from Digital Transformation: Full Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

+ 2

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

AI, Business and the Future of Work (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Om AI i näringslivet och på jobbet i ny MOOC från Lunds universitet AI, Business and the Future of Work är den andra AI-relaterade MOOCen från Lunds universitet att släppas på Coursera.org….

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges is the third AI-related MOOC from Lund University available on Coursera.org. This course explores ethical and societal aspects of the increasing use of AI technologies. The…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Artificiell intelligens inom besöksnäringen (MOOC)

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Den här kursen är till för dig som jobbar inom besöksnäringen och vill lära dig mer om AI, oavsett om du är chef, anställd eller egen företagare. Du kommer få insikt i…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Under the Hood of Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

In this course, we will explore Machine Learning and Neural Networks in particular. The objective is to reveal the simplicity at the core and cut through the jargon. Among other things, we…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Introduktion till artificiell intelligens, 7,5 hp

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

Introduktion till AI är en kurs på grundnivå som ger dig utan tidigare kunskap i ämnet en förståelse för samt insyn i området. Kursen ger en grundläggande översikt över Artificiell intelligens (AI)…

Distans

25%

20 veckor

AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 7

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer….

Umeå

25%

10-30 timmar

Etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av AI

Datavetenskap

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens (AI), inbäddade i system eller robotar finns inom allt fler områden. Det kan medföra en enorm potential för att göra våra liv enklare och hjälpa oss att lösa några av…

Umeå

25%

10-30 timmar

Grunderna i AI (2 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininlärning fungerar samt konsekvenser av AI…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI (2 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen syftar till att ge en introduktion till praktisk AI, med fokus på grundläggande maskininlärning. Syftet är att förstå hur man kan skapa AI-system med hjälp av maskininlärning, få inblick i teknikens…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Data Mining för industrin

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen ger kunskap för att ta itu med olika datavetenskapliga problem och dataset. I slutet av kursen kommer du att kunna definiera och förtydliga vad data mining handlar om, vara bekant med…

Distans

25%

10-30 timmar

Introduktion till programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering. Du kommer få en nödvändig bas för att bygga vidare på oavsett vilket språk som du fördjupar dig inom. Introduktion till programutveckling…

Luleå

Egen takt

0-4 timmar

Introduktion till Python-programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

+ 1

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering med fokus på Python, men kunskaperna är lika tillämpbara till många andra programmeringsspråk. Kursinnehåll: Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer. Variabler och programtillstånd,…

Luleå

25%

10-30 timmar

IoT-baserad industriell automation och digitalisering

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Vårt samhälle har revolutionerats av användningen av datorer och utbyte av information över Internet. Denna revolution äger rum inom industrin, vilket rörelser som Industry 4.0 och Industrial Internet Consortium intygar. Branscher måste…

Distans

25%

10 veckor

Objektorienterad programmering i Java

Datavetenskap

Datavetenskap

Java är ett av världens mest använda programmeringsspråk och detta är utbildningen för dig som vill lära dig detta objektorienterade språk från grunden. Du får lära dig: Använda Java som programspråk Den…

Luleå

Egen takt

10 veckor

Robotik

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

Genom denna kurs kommer du kunna förstå, designa och programmera grundläggande funktioner för beröringsfri mätning och reglering av robotar. Om kursen: Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer och delprojekt. Laborationer och projektuppgifter…

Luleå

Egen takt

10-30 timmar

Mjukvarudesign för industriell automation

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen syftar till att förstå hur industriella automationssystem fungerar och vilken roll mjukvara spelar i fabriksgolvsdrift. Efter genomgången kurs ska deltagarna/studenten kunna: Identifiera utmaningarna inom design och utveckling av mjukvara för industriell…

Distans

25%

10 veckor

Avancerad programvaruteknik

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Genom denna kurs på avancerad nivå kommer du få fördjupade kunskaper inom programvaruutvecklingens många aspekter. Kursinnehåll: Kursen kommer att ha teoretisk tonvikt på valda delar av: Projektplanering och projekthantering, problemanalys, programhantering och…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

AI för yrkesverksamma – en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som…

Umeå

100%

10-30 timmar

AI för industrin – maskininlärning, en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Mycket av framgången inom fältet artificiell intelligens (AI) under de senaste 10-15 åren kommer från framsteg inom AI-delområdet maskininlärning. I maskininlärning jobbar vi med algoritmer och metoder som lär sig att utföra…

Umeå

Egen takt

10-30 timmar

Språkteknologi – mänskliga språk och datorer

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar all utveckling av datorprogram för att analysera och generera mänskligt språk, till exempel svenska eller engelska, och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende…

Distans

50%

10 veckor

AI för naturligt språk (3 hp)

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Att skriva datorprogram som förstår och producerar mänskligt språk är ett centralt mål inom artificiell intelligens. Denna kurs syftar till att ge en förståelse för hur långt utvecklingen har kommit på vägen…

Distans

20 veckor

Business Intelligence

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Datavetenskap är ett av de hetaste begreppen i affärssammanhang under 2000-talet. Numera har företag såväl som offentliga verksamheter ett stort intresse för området. Datavetenskap är en kombinerad studie av olika ämnen tillsammans,…

Distans

25%

0-4 timmar

Grundläggande datorseende med djupinlärning, 5hp

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

+ 1

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge…

Distans

33%

10 veckor

Design av användarupplevelser för AI, 3 hp

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Kursen består av tre delar som introducerar de strukturella, agentiva och utvärderande aspekterna av artificiell intelligens, dels vad de innebär, och dels vilka konsekvenser de får för design av användarupplevelser. Varje delområde…

Distans

25%

10 veckor

AI och datastrategi

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Kursen länkar litteratur kring institutionell…

Distans

10 veckor

Tjänstedesign baserad på dataanalys

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om hur data och algoritmer kan påverka affärsstrategi och tjänstedesign. Kursen undersöker den underliggande digitala teknologi som digitala tjänster är beroende av. I synnerhet undersöks…

Distans

25%

10 veckor

Design av cirkulära AI-baserade tjänster

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret människocentrerad design och ges på distans på…

Distans

25%

10 veckor

Implementering av AI

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret innovation management och ges på distans på…

Distans

25%

10 veckor

Maskininlärning för prediktivt underhåll

Planering och schemaläggning

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska….

Distans

33%

10 veckor

AI-etik för ingenjörer (3 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

I takt med att artificiell intelligens blir vanligare, kommer de beslut som fattas genom AI-system ha en avgörande och varaktig inverkan på samhället som helhet. Det är då av yttersta vikt att…

Örebro

25%

10 veckor

AI & Cybersäkerhet

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Med den moderna teknikens framsteg har cybersäkerhet blivit svår att tillhandahålla och garantera. AI kan förbättra cybersäkerheten, men också undergräva den. I den här kursen kommer du att lära dig olika användningar…

Distans

25%

10 veckor

Design av AI-drivna tjänster i praktiken

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret människocentrerad design och ges på distans på…

Distans

25%

10 veckor

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Planering och schemaläggning

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 4

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och…

Distans

25%

10 veckor

AI-etik för ingenjörer

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Eftersom AI-system blir allt vanligare och kraftfullare blir de beslut som dessa system fattar också viktigare för samhället som helhet. Systemen kan få omfattande och bestående konsekvenser för oss alla, vare sig…

Distans

25%

0-4 timmar

Autonoma robotar och ROS

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och…

Distans

25%

10 veckor

Logisk problemlösning med Answer Set-programmering, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

+ 1

Answer Set Programming (ASP) är ett logiskt programmeringsparadigm utformat inom området Artificial Intelligence (AI) och används för att lösa komplexa sökproblem. ASP är ett språk för att beskriva och lösa problem av…

Distans

25%

10 veckor

Naturlig språkbehandling

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Tillämpningar av AI

+ 1

Naturlig språkbehandling (NLP) är ett delområde av artificiell intelligens (AI) som studerar hur datorer bearbetar mänskligt språk. Denna kurs ger eleverna kunskap om tillämpningar, liksom vanliga NLP-problem och de senaste metoderna för…

Distans

25%

10 veckor

AI & Cybersecurity

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

With advancements in modern technology, cybersecurity has become difficult to provide and ensure. AI can enhance cybersecurity, but it also has the potential to undermine it. In this course, you will learn…

Distans

25%

0-4 timmar

Natural Language Processing (3 hp)

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Kunskapsrepresentation och resonerande

+ 1

Naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) är ett delområde inom artificiell intelligens (AI) som studerar hur datorer behandlar mänskligt språk. Genom kursen får studenten kunskaper om problem, användningsområden och nyare lösningsmetoder inom…

Distans

25%

0-4 timmar

Industriell AI och Asset Management

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Denna kurs är utformad för att introducera deltagarna till begreppen industriell AI, eMaintenance och tillämpning av datadrivna tillvägagångssätt för beslutsfattande för järnvägs-, gruv-, flyg-, bygg-, process och tillverkningsindustrin. Kursen kommer också att…

Luleå

25%

10-30 timmar

Python – en inkörsport till Machine Learning, 5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

+ 2

Python är ett programmeringsspråk som kommit att användas brett i bland annar skolor för att lära ut programmeringsfärdigheter och av AI-utvecklare för maskininlärning och Big Data-applikationer. Kursen ”Python – en inkörsport till…

Halmstad

50%

10 veckor

Tillämpad Deep Learning med PyTorch, 5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om tekniker för att analysera, skapa och implementera deep learning modeller. Kursen är uppdelad i två kursmoment, 2,5 hp vardera, teori och praktik. Den teoretiska delen täcker grundläggande…

Distans

33%

10 veckor

AI för chefer, 2,5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

De flesta kurser om AI för chefer utvecklas ur ett affärsperspektiv så de innehåller vanligtvis inte material om fundamentala idéer bakom AI-metoder och deras tillämpningar. Tekniska kurser om AI går vanligen på…

Distans

10 veckor

Datavetenskap för klimatförändringar

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Datavetenskap är ett kraftfullt tillvägagångssätt som kan hjälpa utövare och beslutsfattare att förstå de osäkerheter och oklarheter som finns i data, att identifiera interventioner, strategier och lösningar som inser fördelarna för mänskligheten…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Kritisk design och praktisk etik för AI (3 hp)

Kursen berör olika perspektiv på AI, samt dess reella och potentiella effekter på organisationer och samhället. Kursen utgår från fem olika perspektiv på AI: ansvar; övervakningskapitalism; maktförhållanden och fördomar; hållbarhet och tillit….

Distans

25%

10 veckor

Datorseende och bildbehandling

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Tillämpningar av AI

+ 2

Denna kurs är en första avancerad introduktion till datorseende och bildbehandling. Ämnen som igår är bl.a. kameramodellering, geometri med flera vyer, rekonstruktion, viss bildbearbetning på låg nivå (t.ex. bildsegmentering) och uppgifter på…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

AI för industrin

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Maskininlärningsgruppen vid LTU-universitetet har utformat en skräddarsydd kurs för att stärka industrier med de senaste framstegen inom AI. Inom det snabbt utvecklande området för AI ser vi både utmaningar och möjligheter. Oavsett…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Introduktion till kausal slutledning

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska….

Distans

25%

10 veckor

Introduktion till tillämpning av robotverktyg

Datorseende

Datorseende

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 2

Under den här tvåveckorskursen kommer du att utveckla en praktisk kunskap om användningen av robotik och få viktiga praktiska färdigheter för robotapplikationer. När du fördjupar dig i grunderna inom robotik kommer du…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Datorseende: bildförståelse för effektivt näringsliv

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 2

Upptäck grunderna i datorseende och dess roll i Industry 4.0. Människor är mitt uppe i vad som kallas den fjärde industriella revolutionen, eller industri 4.0: tillkomsten av ny teknik som för alltid…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Artificiell Intelligens – en översiktskurs

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

En dags introduktion för yrkesverksamma. Vad är AI och hur kan det användas i din verksamhet? Artificiell Intelligens har utvecklats kraftigt de senaste åren, speciellt inom delområdet maskininlärning. I den här endagskursen…

Lund

Egen takt

0-4 timmar

Test av IT-system

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Genom denna kurs kommer du lära dig planera, genomföra och utvärdera testning av IT-system. Du kommer få en förståelse för olika testtekniker och deras styrkor/svagheter. Kursinnehåll: Kursens innehåll fokuserar på hur en…

Distans

10-30 timmar

Geospatial Artificial Intelligence for Urban Planning

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Learn how to use methods for satellite image classification and for spatial modelling and analysis in urban applications. Course Description Explore advanced techniques in satellite image classification and spatial modeling for urban…

Lund

Egen takt

10 veckor

AI för civilingenjörer

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

+ 3

Lunds universitet erbjuder uppdragsutbildningen ‘AI för civilingenjörer’ på avancerad nivå med syfte att ge fördjupande kunskaper för tillämpningar av AI-lösningar. Utbildningen ger en inblick i utvalda delområden inom AI – från problemformulering…

Distans

Egen takt

10 veckor

Tidigare kurser