A national initiative on education and competence in Artificial Intelligence

Utbildningar och kurser

Kompetensutveckling blir allt viktigare för att ta sig fram i arbetslivet. Vårt mål är att säkerställa att företag och individer har den utbildning som krävs för att lyckas i den AI-drivna framtiden. Nedanstående kurser avser att täcka in de områden som medarbetare inom företag, intresseorganisationer och offentlig sektor  efterfrågar när det kommer till AI.  Kurserna som erbjuds kan vara olika långa, allt från enstaka dagar till flera veckor.  Använd filtreringsfunktionen nedan för att hitta den utbildning som passar dig!

Sök kurser och utbildningar

Använd filter och sortering nedan för att hitta kurser som passar digOnline

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Kursen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

Läs mer hos Linköpings Universitet

Linköping

I kursen ingår moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI - för att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad gäller användning av artificiell intelligens. Digitaliseringen håller på att transformera hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Den här kursen ger en översikt över AI och hur AI förhåller sig till digitalisering. Du kommer få en bättre överblick över området, insyn i ett antal viktiga tekniker som maskininlärning, datorseende och tolkning av naturligt språk. Kursen tar även upp frågor kring design och interaktion där AI är en del av en tjänst eller produkt samt några av de etiska aspekter som är centrala för hållbar användning av AI. Kursen är upplagd som tre tvådagarsträffar med föreläsningar och interaktiva seminarier samt en laborationsserie som du gör på egen hand för att fördjupa din förståelse för området. Kursen vänder sig till beslutsfattare och utvecklare utan djupa kunskaper i AI. Kursen förväntas ha deltagare från många olika företag och organisationer vilket är ger dig möjlighet att utvidga ditt nätverk.

Läs mer hos Linköpings Universitet

Online

Den snabba utvecklingen av digital teknik och framsteg inom kommunikationer gör att det idag produceras en gigantisk mängd data varje dag med komplexa strukturer som kallas "Big data" och detta växer dessutom exponentiellt. Syftet med kursen är att ge studenterna insikter i grundläggande begrepp inom maskininlärning med Big data samt den senaste forskningsutvecklingen inom området. Studenterna kommer att lära sig om problem och industriella utmaningar av flera fallstudier inom området. Vidare kommer studenterna att lära sig att använda verktyg för att utveckla system som använder algoritmer för maskininlärning i Big data. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.

Läs mer hos Mälardalens högskola

Örebro

Under utbildningen erbjuds kunskap om grundläggande koncept inom maskininlärning, samt urval och tillämpning av olika maskininlärningsalgoritmer. Dessutom kommer studenten lära sig att utvärdera prestandan hos dessa lärande system. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förbereda data och använda maskininlärningsmetoder för att lösa ett problem inom ett intelligent system.

Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Den här behandlar olika fenomen av mänsklig interaction med Mixed Reality. Vi studerar olika aspekter av mänsklig perception av Mixed Reality, beroende av faktorer som naturtrogen återgivning, immersion och närvaro.

Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

The course addresses the major principles in logic and constraint programming. The main focus of the course is on Stable Model or Answer Set semantics. This course  also focuses on formalizing and solving various problems within a declarative paradigm. After completing the course, the student will be able to apply a suitable symbolic reasoning method based on answer set solvers to solve a problem within an intelligent system.

Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Kursen tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt. Efter utbildningen ska den studerande kunna modellera och använda lämpliga generiska lösningsalgoritmer för att lösa problem inom ett intelligent system.

Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Under kursen erbjuds kunskap om tre avancerade ämnen inom AI: resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering. Kursen ska introducera de specifika principerna som ligger bakom dessa ämnen, nämligen systematisk och provtagningsbaserad sökning, begränsningsbaserat resonemang och robotkinematik. Inom varje ämne (resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering) kommer ett toppmodernt verktyg att presenteras och användas som underlag för projektarbete.

Läs mer hos Örebro Universitet

Örebro

Under kursen erbjuds kunskap om hur Robot Operating System (ROS) fungerar och hur ROS kan tillämpas inom olika områden inom robotik och artificiell intelligens. Du kommer att använda ROS för att bygga delar av ett intelligent system och för att testa dessa både i simulering och på befintliga robotplattformar.

Läs mer hos Örebro Universitet

Online

Syftet med kursen är att ge studenterna grunderna i bildbehandling och modeller för Deep Learning (djup maskininlärning). Studenten får lära sig att designa intelligenta system med Deep Learning, till exempel neuralt nätverk (CNN) för klassificering, annotering, och objektigenkänning. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.

Läs mer hos Mälardalens högskola

Linköping

Den här kursen riktar sig till yrkesverksamma i svensk industri som vill lära sig grunderna i maskininlärning. Kursen vänder sig till dig som har en tidigare universitetsutbildning.

Läs mer hos Linköpings Universitet

Online

Kursen ämnar ge kunskap om grundläggande metoder inom maskininlärning för prediktiv analys för beslutsgrundande, d.v.s., bättre och mer informerade beslut i prognostisering. Detta inkluderar centrala koncept för informationsutvinning ur datamängder för förutsägelse av sannolika utfall. Kursen är möjlig att kombinera med heltidsarbete.

Läs mer hos Mälardalens högskola
Hittar du inte vad du söker?