Utbildningar och kurser inom AI

Här hittar du AI-kurser från tio svenska universitet, som är särskilt utvalda för dig som vill vidareutbilda dig inom AI.

För att kurserna ska vara tillgängliga för dig som redan jobbar, finns både distanskurser som du kan gå online och campusbaserade kurser.

Kurserna är framtagna och utvalda utifrån vad företag och organisationer efterfrågar när det kommer till AI.

Visa bara distans

Elements of AI

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Business Implications of AI: Full Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Business Implications of AI: Nano Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

AI Class (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase understanding of how these techniques can be used to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Human-centered Machine Learning

Maskininlärning

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificiell intelligens (AI) är inte bara en teknologi. Utöver algoritmerna driver AI olika tjänster som snabbt förändrar våra arbeten och liv, samt i förlängningen själva samhällsstrukturen. Kursen Human-Centered Machine Learning är poddbaserad…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

AI and Law

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

This four-week course titled AI and Law explores the way in which the increasing use of artificially intelligent technologies (AI) affects the practice and administration of law defined in a broad sense….

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Impact from Digital Transformation: Nano Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Impact from Digital Transformation: Full Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

+ 2

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

AI, Business and the Future of Work (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Om AI i näringslivet och på jobbet i ny MOOC från Lunds universitet AI, Business and the Future of Work är den andra AI-relaterade MOOCen från Lunds universitet att släppas på Coursera.org….

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges is the third AI-related MOOC from Lund University available on Coursera.org. This course explores ethical and societal aspects of the increasing use of AI technologies. The…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Artificiell intelligens inom besöksnäringen (MOOC)

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Den här kursen är till för dig som jobbar inom besöksnäringen och vill lära dig mer om AI, oavsett om du är chef, anställd eller egen företagare. Du kommer få insikt i…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Under the Hood of Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

In this course, we will explore Machine Learning and Neural Networks in particular. The objective is to reveal the simplicity at the core and cut through the jargon. Among other things, we…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Introduktion till artificiell intelligens, 7,5 hp

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

Introduktion till AI är en kurs på grundnivå som ger dig utan tidigare kunskap i ämnet en förståelse för samt insyn i området. Kursen ger en grundläggande översikt över Artificiell intelligens (AI)…

Distans

25%

20 veckor

Engelska

AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 7

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer….

Umeå

25%

10-30 timmar

Engelska

Etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av AI

Datavetenskap

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens (AI), inbäddade i system eller robotar finns inom allt fler områden. Det kan medföra en enorm potential för att göra våra liv enklare och hjälpa oss att lösa några av…

Umeå

25%

10-30 timmar

Engelska

Grunderna i AI (2 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininlärning fungerar samt konsekvenser av AI…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI (2 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen syftar till att ge en introduktion till praktisk AI, med fokus på grundläggande maskininlärning. Syftet är att förstå hur man kan skapa AI-system med hjälp av maskininlärning, få inblick i teknikens…

Distans

17 Oct

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Data Mining för industrin

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen ger kunskap för att ta itu med olika datavetenskapliga problem och dataset. I slutet av kursen kommer du att kunna definiera och förtydliga vad data mining handlar om, vara bekant med…

Distans

25%

10-30 timmar

Svenska

Introduktion till programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering. Du kommer få en nödvändig bas för att bygga vidare på oavsett vilket språk som du fördjupar dig inom. Introduktion till programutveckling…

Luleå

Egen takt

0-4 timmar

Svenska

Introduktion till Python-programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

+ 1

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering med fokus på Python, men kunskaperna är lika tillämpbara till många andra programmeringsspråk. Kursinnehåll: Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer. Variabler och programtillstånd,…

Luleå

25%

10-30 timmar

Svenska

IoT-baserad industriell automation och digitalisering

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Vårt samhälle har revolutionerats av användningen av datorer och utbyte av information över Internet. Denna revolution äger rum inom industrin, vilket rörelser som Industry 4.0 och Industrial Internet Consortium intygar. Branscher måste…

Distans

25%

10 veckor

Svenska

Objektorienterad programmering i Java

Datavetenskap

Datavetenskap

Java är ett av världens mest använda programmeringsspråk och detta är utbildningen för dig som vill lära dig detta objektorienterade språk från grunden. Du får lära dig: Använda Java som programspråk Den…

Luleå

Egen takt

10 veckor

Svenska

Robotik

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

Genom denna kurs kommer du kunna förstå, designa och programmera grundläggande funktioner för beröringsfri mätning och reglering av robotar. Om kursen: Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer och delprojekt. Laborationer och projektuppgifter…

Luleå

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Mjukvarudesign för industriell automation

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen syftar till att förstå hur industriella automationssystem fungerar och vilken roll mjukvara spelar i fabriksgolvsdrift. Efter genomgången kurs ska deltagarna/studenten kunna: Identifiera utmaningarna inom design och utveckling av mjukvara för industriell…

Distans

25%

10 veckor

Svenska

Avancerad programvaruteknik

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Genom denna kurs på avancerad nivå kommer du få fördjupade kunskaper inom programvaruutvecklingens många aspekter. Kursinnehåll: Kursen kommer att ha teoretisk tonvikt på valda delar av: Projektplanering och projekthantering, problemanalys, programhantering och…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

AI för yrkesverksamma – en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som…

Umeå

100%

10-30 timmar

Engelska

AI för industrin – maskininlärning, en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Mycket av framgången inom fältet artificiell intelligens (AI) under de senaste 10-15 åren kommer från framsteg inom AI-delområdet maskininlärning. I maskininlärning jobbar vi med algoritmer och metoder som lär sig att utföra…

Umeå

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Språkteknologi – mänskliga språk och datorer

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar all utveckling av datorprogram för att analysera och generera mänskligt språk, till exempel svenska eller engelska, och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende…

Distans

50%

10 veckor

Svenska

AI för naturligt språk (3 hp)

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Att skriva datorprogram som förstår och producerar mänskligt språk är ett centralt mål inom artificiell intelligens. Denna kurs syftar till att ge en förståelse för hur långt utvecklingen har kommit på vägen…

Distans

15 Jan

20 veckor

Svenska

Business Intelligence

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Datavetenskap är ett av de hetaste begreppen i affärssammanhang under 2000-talet. Numera har företag såväl som offentliga verksamheter ett stort intresse för området. Datavetenskap är en kombinerad studie av olika ämnen tillsammans,…

Distans

25%

0-4 timmar

Engelska

Sakernas internet och artificiell intelligens, 7,5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Sakernas internet (IoT) och artificiell intelligens (AI) är tekniker som möjliggör ”en värld där allt är uppkopplat” eftersom de kan ansluta till fysiska föremål, personer, infrastruktur och företag. IoT och AI tillåter…

Stockholm

26 Aug

50%

10 veckor

Engelska

Maskininlärning inom bioteknik, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Välkommen till en kurs som ger en introduktion till maskininlärning och hur djupinlärningsstrategier används och utvecklas inom bioteknologiska tillämpningar. Kursen täcker grunderna i datamodellering och bygger vidare på detta ämne med maskininlärningsmoduler…

Distans

26 Aug

50%

10 veckor

Engelska

ChalmersX: Decision-Making for Autonomous Systems

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

In autonomous vehicles such as self-driving cars, we find a number of interesting and challenging decision-making problems. Starting from the autonomous driving of a single vehicle, to the coordination among multiple vehicles….

Distans

Egen takt

10 veckor

Engelska

Maskininlärning med Big Data (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Den snabba utvecklingen av digital teknik och framsteg inom kommunikationsteknik gör att det idag produceras en gigantisk mängd data varje dag med komplexa strukturer som kallas ”Big Data” och detta växer dessutom…

Distans

2 Sep

25%

20 veckor

Engelska

Python – en inkörsport till Machine Learning, 5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

+ 2

Python är ett programmeringsspråk som kommit att användas brett i bland annar skolor för att lära ut programmeringsfärdigheter och av AI-utvecklare för maskininlärning och Big Data-applikationer. Kursen ”Python – en inkörsport till…

Halmstad

2 Sep

50%

10 veckor

Engelska

Bayesiansk statistik för maskininlärning, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Kursen är uppdelad i: Grundläggande Bayesianska begrepp Att välja priors, och härleda grundläggande ekvationer Bayesiansk inferens, Parametrisk modell-estimering Samplings-baserade metoder Sekventiell inferens (Kalman-filter, partikelfilter) Approximativ inferens, ”variational inference” Modellval, saknade data Bayesianska…

Distans

2 Sep

10 veckor

Engelska

Tillämpad Deep Learning med PyTorch, 5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om tekniker för att analysera, skapa och implementera deep learning modeller. Kursen är uppdelad i två kursmoment, 2,5 hp vardera, teori och praktik. Den teoretiska delen täcker grundläggande…

Distans

2 Sep

33%

10 veckor

Engelska

AI för chefer, 2,5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

De flesta kurser om AI för chefer utvecklas ur ett affärsperspektiv så de innehåller vanligtvis inte material om fundamentala idéer bakom AI-metoder och deras tillämpningar. Tekniska kurser om AI går vanligen på…

Distans

2 Sep

10 veckor

Engelska

Implementering av AI, 3 hp

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen behandlar bl.a. hur AI påverkar organisatoriska nyckelprocesser (t.ex. kundupplevelser, anställdas effektivitet, samt acceleration av innovationer), huvudtyper av organisatoriska AI-tillämpningar, huvudsakliga faktorer som driver organisationers adoption av AI-teknologi, modeller för AI-mognad, samt…

Distans

2 Sep

25%

20 veckor

Engelska

Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs (5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Master the basics of the Python programming language with this foundational course. Python is quickly becoming the language of choice in modern programming, particularly for use with AI & Machine learning models….

Distans

2 Sep

50%

10-30 timmar

Engelska

Programming in Python – working with shared libraries

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Explore Python’s Libraries and Modules. Python isn’t just a language; it’s an ecosystem with powerful libraries and modules that extend its capabilities beyond basic programming. In this course, you’ll gain a better…

Distans

2 Sep

50%

10-30 timmar

Engelska

Programming in Python – code quality and best practices

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

“Programming in Python: Code Quality and Best Practices,” is designed to empower you with the knowledge and skills needed to write excellent code, adhere to industry best practices, and help prepare you…

Distans

2 Sep

50%

10-30 timmar

Engelska

Programming in Python: Basic & Preparatory Course

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Master the basics of the Python programming language with this foundational course. Python is quickly becoming the language of choice in modern programming, particularly for use with AI & Machine learning models….

Distans

2 Sep

33%

10-30 timmar

Engelska

AI i samhället (15 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Artificial Intelligence (AI) can be understood as systems which show intelligent behaviour by analysing their environment and with some degree of autonomy act to reach certain goals. In colloquial language, AI has…

Lund

2 Sep

100%

10 veckor

Engelska

Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv (7,5 hp)

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

Kursen handlar om digitalisering och artificiell intelligens (AI) ur ett verksamhets- och samhällsperspektiv. Ämnen som behandlas på kursen är teknologiska trender och samhällsförändringar kopplade till digitalisering; teknikutveckling och exponentiell tillväxt; superintelligens och…

Distans

2 Sep

25%

10 veckor

Svenska

Hållbar AI? Sociala och miljömässiga effekter av artificiell intelligens (5 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit synonymt med social och ekonomisk förändring. På kort tid har den spridit sig till livets alla hörn, från det privata till det professionella till det offentliga,…

Lund

2 Sep

50%

10 veckor

Engelska

Data Governance: Rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation (15 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Allt fler affärsmodeller och innovativa tjänster baseras på tillgång till och kontroll över data. Det kan exempelvis handla om s.k. plattformstjänster, individanpassade tjänster, artificiell intelligens eller tjänster baserade på sakernas internet. Kursen…

Lund

2 Sep

100%

10 veckor

Svenska

Psykologi: Artificiell intelligens och psykologi (15 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Introduktionskurs till mänsklig och konstgjord kognition. Under kursen lär du dig både om hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förstå mänskligt beteende och hur psykologiska fenomen hos människor återfinns i…

Lund

2 Sep

50%

10 veckor

Engelska

Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv (7,5 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Kursen placerar användningen och utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och därtill associerade digitala teknologier (såsom självlärande algoritmer, autonomt beslutsfattande och människa-maskin-gränssnitt) i en historisk, social och rättslig kontext. Genom att kritiskt undersöka det historiska…

Lund

2 Sep

50%

10 veckor

Engelska

Statistik: Programmering för data science (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 3

I den här kursen fördjupar du dina kunskapar i programmering med inriktning på tillämpningar inom statistik och data science. Kursens innehåll I den här kursen får du lära dig modern statistisk datoranvändning…

Lund

2 Sep

50%

10 veckor

Engelska

Grundkurs i programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

+ 2

Målet med kursen är att ge studenter en introduktion till programmering, särskilt som ett sätt att lösa problem från olika tillämpningsområden. Fokus ligger på programmeringsfärdighet med problemlösning och stegvis utveckling. Kursen är…

Lund

2 Sep

25%

10 veckor

Svenska

Statistik: Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

Med den snabba utvecklingen inom informationstekniken har vi under de senaste decennierna bevittnat en explosiv tillväxt i vår förmåga att generera och samla in data. Hur man skall analysera stora mängder data,…

Lund

50%

10 veckor

Svenska

Forskningsmetoder för människa-maskinsamverkan, 3 hp

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen tar sin utgångspunkt i ramverk för designorienterad forskning och utveckling, där fokus ligger på intressentcenrerade designprocesser. Framväxten av AI-baserade tjänster leder till nya designutmaningar – exempelvis att tjänsten förändrar karaktär över…

Distans

2 Sep

33%

10 veckor

Engelska

Ekosystem och affärsmodellsinnovation, 4 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen introducerar hur företag och andra organisationer kan använda sig av AI för att förnya sina affärsmodeller, hur ekosystemet påverkar innovationsprocess och intjäningsförmåga, och hur företag kan påverka ekosystem. Kursen introducerar begrepp,…

Distans

2 Sep

33%

10 veckor

Engelska

Prediktiv dataanalys (2,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

+ 2

Kursen ger insikter i grundläggande begrepp inom maskininlärning och prognostisering med hjälp av prediktiv analys. Den behandlar centrala koncept för informations- och kunskapsutvinning ur datamängder för analytisk modellering. Kursen är möjlig att kombinera…

Distans

16 Sep

25%

10 veckor

Engelska

Datainsamling från internet: En introduktion till web scraping (3 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Internet och sociala medieplattformar erbjuder en mängd data för både akademisk forskning och branschapplikationer. Denna kurs introducerar studenten till grunderna för att samla in data från webbsidor på internet. Efter en introduktion…

Lund

16 Sep

50%

10-30 timmar

Engelska

Datavetenskap för klimatförändringar

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Datavetenskap är ett kraftfullt tillvägagångssätt som kan hjälpa utövare och beslutsfattare att förstå de osäkerheter och oklarheter som finns i data, att identifiera interventioner, strategier och lösningar som inser fördelarna för mänskligheten…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

AI och digitalisering inom arkivsektorn (7,5 hp)

Planering och schemaläggning

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ger en översikt över användningen av AI inom arkivsektorn, med fokus på principer och tillämpningar som datainsamling, bevarande och bearbetning av text, bild, ljud och video. Etiska och juridiska aspekter betonas….

Distans

30 Sep

50%

10 veckor

Svenska

Data mining

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

+ 1

Nuförtiden är ett hett ämne bland industriföretag användningen av AI och djupinlärning. Det finns dock en brist på hantering av den insamlade datan för att definiera en lämplig problemställning innan man skapar…

Distans

25%

0-4 timmar

Svenska

Distribuerad artificiell intelligens och multiagent-system

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

+ 1

Den verkliga världen är distribuerad. Distribuerad artificiell intelligens handlar om denna spridning av kunskap, kompetens och förmågor, över olika enheter och olika platser. Kursen introducerar Multi-Agent Systems – huvudkonceptet och teknologin för…

Distans

11 Oct

25%

10 veckor

Engelska

Deep learning för industriell bildbehandling (2,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 2

Syftet med kursen är att ge studenterna grunderna i bildbehandling och modeller för Deep Learning (djup maskininlärning). Studenten får lära sig att designa intelligenta system med Deep Learning, till exempel neuralt nätverk…

Distans

14 Oct

25%

10 veckor

Engelska

Social AI Through the Looking Glass (7,5 hp)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens och sociala robotar blir en allt större del av våra liv, vilket ger upphov till viktiga frågor: kommer AI-system att bli mer empatiska och smartare än människor, och kommer de…

Lund

22 Oct

50%

10 veckor

Engelska

Reinforcement learning 6 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement learning – RL) är en metod för att lära sig att fatta ett optimalt beslut genom försök och misstag. Målet med RL är att uppnå en optimal policy för varje…

Distans

28 Oct

25%

20 veckor

Engelska

Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem, 7,5 hp

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Under denna kurs kommer du att lära dig olika aspekter av nuvarande, nya och framtida utmaningar och trender inom hälso- och sjukvården, lära dig att utveckla innovativa tekniska lösningar och identifiera affärsmöjligheter….

Stockholm

28 Oct

50%

10 veckor

Engelska

Framväxande informationsteknik för industriell digitalisering, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 2

Denna kurs syftar till att ge studenter systematiska och vertikala tillämpningsorienterade kunskaper inom informationstekniker för industridigitalisering. Kursens huvudsakliga innehåll inkluderar industrikommunikation (extremt låg latens och hög tillförlitlighet), global täckning, industri-AI (heterogen och…

Stockholm

28 Oct

50%

10 veckor

Engelska

Nätverksanalys och datadriven teknik, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Tillämpningar av AI

+ 2

Denna projektkurs är en introduktion till datadriven konstruktion av nätverk och molnsystem. Med hjälp av metoder från statistiskt lärande kommer du att utveckla och utvärdera till exempel modeller för förutsägelse och prognostisering…

Stockholm

28 Oct

50%

10 veckor

Engelska

Maskininlärning 6 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

För att ett system automatiskt ska kunna känna igen ett ansikte, avgöra den optimala tidpunkten för maskinunderhåll, sortera textdokument, ha fungerande taligenkänning, känna igen handskrivna tecken, urskilja mönster i stora datamängder –…

Distans

29 Oct

25%

20 veckor

Engelska

Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext (7,5 hp)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen ger inblick i rollerna för data och AI i en stadsmiljö. Det är uttryckligen tvärvetenskapligt genom att det balanserar styrningsfrågor, inklusive etik, värderingar och lag, med tekniska möjligheter i rumsliga sammanhang….

Lund

31 Oct

50%

10 veckor

Engelska

Statistik: Avancerad maskininlärning (7,5 hp)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

Maskininlärning handlar om statistiska prediktioner som förbättras genom erfarenhet; modellen lär och anpassar sig allt eftersom nya data blir tillgängliga. I denna kurs får du lära dig maskininlärningsmetoder som är relevanta för…

Lund

1 Nov

50%

10 veckor

Svenska

Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar, 4 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen är uppdelad i fem huvuddelar: AI, möjligheter och utmaningar inom vården Informationsdrivna användningsfall inom vården Praktisk AI-workshop Relevanta föreskrifter inom hälso- och sjukvården Datakällor inom Informationsdriven sjukvård Kursen är för yrkesverksamma…

Distans

4 Nov

10 veckor

Engelska

Kritisk design och praktisk etik för AI, 3 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen berör olika perspektiv på AI, samt dess reella och potentiella effekter på organisationer och samhället. Kursen utgår från fem olika perspektiv på AI: ansvar; övervakningskapitalism; maktförhållanden och fördomar; hållbarhet och tillit….

Distans

4 Nov

25%

10 veckor

Engelska

Design av AI-drivna tjänster i praktiken, 3 hp

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen börjar med utforskande av några grundläggande koncept inom generativ AI och maskininlärning så att deltagarna har det djup och den bredd som krävs för att integrera teknologin i tjänstedesign. Etik är…

Distans

4 Nov

33%

10 veckor

Engelska

Programmeringsteknik, grundkurs (7,5 hp)

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

I kursen introduceras du till programmering och lär dig grundläggande programmeringsprinciper och datavetenskapliga begrepp samt att självständigt skapa datorprogram för att lösa problem. Inga särskilda förkunskaper i programmering krävs. Programmeringsspråket som används…

Lund

4 Nov

25%

10 veckor

Svenska

Data and Society, 7.5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Data förändrar drastiskt vårt sätt att fungera, både som individer och som samhällen. Ett överflöd av data produceras i alla delar av samhället. Data är en produkt av varje mänsklig aktivitet, från…

Göteborg

10 veckor

Engelska

Pålitlig artificiell intelligens

Datavetenskap

Datavetenskap

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Vill du lära dig vad pålitlig artificiell intelligens är? Den här kursen ger dig den nödvändiga kunskapen för att kritiskt utvärdera befintliga AI-metoder, tekniker och algoritmer. Vi fokuserar på pålitlighet, förklaringsbarhet, transparens,…

Distans

11 Nov

25%

10 veckor

Engelska

Datorseende och bildbehandling

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Tillämpningar av AI

+ 2

Denna kurs är en första avancerad introduktion till datorseende och bildbehandling. Ämnen som igår är bl.a. kameramodellering, geometri med flera vyer, rekonstruktion, viss bildbearbetning på låg nivå (t.ex. bildsegmentering) och uppgifter på…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

AI för industrin

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Maskininlärningsgruppen vid LTU-universitetet har utformat en skräddarsydd kurs för att stärka industrier med de senaste framstegen inom AI. Inom det snabbt utvecklande området för AI ser vi både utmaningar och möjligheter. Oavsett…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Introduktion till tillämpning av robotverktyg

Datorseende

Datorseende

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 2

Under den här tvåveckorskursen kommer du att utveckla en praktisk kunskap om användningen av robotik och få viktiga praktiska färdigheter för robotapplikationer. När du fördjupar dig i grunderna inom robotik kommer du…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Datorseende: bildförståelse för effektivt näringsliv

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 2

Upptäck grunderna i datorseende och dess roll i Industry 4.0. Människor är mitt uppe i vad som kallas den fjärde industriella revolutionen, eller industri 4.0: tillkomsten av ny teknik som för alltid…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Artificiell Intelligens – en översiktskurs

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

En dags introduktion för yrkesverksamma. Vad är AI och hur kan det användas i din verksamhet? Artificiell Intelligens har utvecklats kraftigt de senaste åren, speciellt inom delområdet maskininlärning. I den här endagskursen…

Lund

Egen takt

0-4 timmar

Svenska

Test av IT-system

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Genom denna kurs kommer du lära dig planera, genomföra och utvärdera testning av IT-system. Du kommer få en förståelse för olika testtekniker och deras styrkor/svagheter. Kursinnehåll: Kursens innehåll fokuserar på hur en…

Distans

10-30 timmar

Engelska

Geospatial Artificial Intelligence for Urban Planning

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Learn how to use methods for satellite image classification and for spatial modelling and analysis in urban applications. Course Description Explore advanced techniques in satellite image classification and spatial modeling for urban…

Lund

Egen takt

10 veckor

Svenska

AI för civilingenjörer

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

+ 3

Lunds universitet erbjuder uppdragsutbildningen ‘AI för civilingenjörer’ på avancerad nivå med syfte att ge fördjupande kunskaper för tillämpningar av AI-lösningar. Utbildningen ger en inblick i utvalda delområden inom AI – från problemformulering…

Distans

Egen takt

10 veckor

Svenska

Introduktion till kausal slutledning, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen innehåller definitionerna av orsak och verkan, randomiserade experiment, do-calculus samt grafiska modeller. Kursens primära innehåll besvarar följande frågor: Varför kausal slutledning? Hur kan kausal slutledning förbättra beslutsfattandet? Vad skulle det potentiella…

Distans

13 Jan

25%

10 veckor

Engelska

Generativ AI för medieteknik och interaktionsdesign, 7,5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Denna kurs ger en översikt över grunderna för generativ artificiell intelligens (AI), från dess historiska bakgrund till dess teoretiska och konceptuella fundament, och slutligen till dess praktiska tillämpningar. Vi utforskar de vanligaste tillämpningarna…

Stockholm

14 Jan

50%

10 veckor

Engelska

Artificiell intelligens i samhället, 9 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Under den här kursen lär du dig om hur artificiell intelligens (AI) passar in i dagens informationssamhälle. Du får en historisk överblick över hur AI har utvecklats sedan dess formativa år och…

Distans

14 Jan

33%

20 veckor

Engelska

Artificiell intelligens och hållbar utveckling, 4 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Artificiell intelligens förväntas medföra stora transformativa förändringar inom samhällets alla sektorer. Denna förändring innebär stora möjligheter i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, men den nya teknologin kommer också med risker och…

Distans

14 Jan

33%

10 veckor

Svenska

Tillämpad maskininlärning och artificiell intelligens, 7,5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Den här kursen handlar om teknik och social förändring. Du kommer att öka din förståelse för samspelet mellan teknik och sociala och kulturella faktorer. För att innovationer ska bli framgångsrika och relevanta…

Stockholm

14 Jan

50%

10 veckor

Engelska

Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys, 7,5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Under den här kursen lär du dig hur du bearbetar och drar slutsatser av data genom datautvinning och maskininlärning. Kursen introducerar en del teori om maskininlärning, men fokuserar huvudsakligen på aktuella tillämpade…

Stockholm

14 Jan

50%

10 veckor

Engelska

Introduktion till maskininlärning

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Idag har explosionen av data skapat nya möjligheter att använda maskininlärning (ML). Att behandla de stora datamängder som den mycket snabba digitaliseringen skapar skulle inte vara möjligt utan ML. Syftet med kursen…

Distans

20 Jan

25%

20 veckor

Engelska

Introduktion till tillämpad AI för tillverkningsindustrin

Maskininlärning

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Vill du lära dig hur du kan hantera och bearbeta data för att bygga AI-applikationer för tillverkningsindustrin? Om kursen Med tillämpad AI menas AI-teknik som används för praktiska syften, vanligtvis inom en…

Distans

20 Jan

25%

10 veckor

Engelska

Tidigare kurser