Tillämpningar av AI

Många tillämpningar av AI används för att lösa problem inom teknik, affärer och offentlig sektor.