Datainsamling från internet: En introduktion till web scraping (3 hp)

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

Internet och sociala medieplattformar erbjuder en mängd data för både akademisk forskning och branschapplikationer. Denna kurs introducerar studenten till grunderna för att samla in data från webbsidor på internet.

Efter en introduktion till skillnaderna mellan webbskrapning och Application Programming Interfaces (API) lär sig studenten de grundläggande metoderna för att samla in data. Begränsningar för vilka typer av data som kan erhållas genom dessa metoder diskuteras också