Psykologi: Artificiell intelligens och psykologi (15 hp)

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Introduktionskurs till mänsklig och konstgjord kognition. Under kursen lär du dig både om hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förstå mänskligt beteende och hur psykologiska fenomen hos människor återfinns i konstgjord intelligens. Centrala områden inom gränslandet mellan AI och psykologi behandlas så som:

  • AI och etik: Risker och möjlighet idag och i framtiden
  • Abstrakta, biologiska och djupa neurala nätverk
  • AI för analyser av beteende och hjärndata
  • Psykologiska fenomen i artificiell kognition
  • Naturligt språkprocessande
  • Simulera beteende med AI

Kursens tonvikt ligger på att förstå hur naturlig kognition kan förstås med hjälp av konstgjord kognition samt hur psykologiska fenomen uppkommer i konstgjord kognition. Tillämpning görs till neurala nätverk, naturligt språk processande, AI-generade bilder och hur AI påverkar samhället. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar, laborationer, och ett valfritt projektarbete. Kursen kräver inga förkunskaper.

I slutet av kursen förväntas du ha grundläggande kunskaper om AI och psykologi, samt tillämpningar av AI inom området psykologi.

Observera att undervisningsspråket är engelska.