Data Governance: Rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation (15 hp)

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Allt fler affärsmodeller och innovativa tjänster baseras på tillgång till och kontroll över data. Det kan exempelvis handla om s.k. plattformstjänster, individanpassade tjänster, artificiell intelligens eller tjänster baserade på sakernas internet.

Kursen handlar om rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation. Nyligen införd datarättslig reglering, såsom Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA),  Data Governance Act (DGA) och Data act (DA) kommer att ha stor inverkan på utvecklingen genom att ange regler för marknadens aktörer. Detsamma gäller förslag till flera nya rättsakter, såsom AI Act och Cyber Resilience Act.

Kursen ger dig en fördjupad förståelse och praktisk kunskap om hur företag och andra organisationer kan arbeta strategiskt för att hantera data på ett sätt som överensstämmer med lagstiftning på datarättens område. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen examineras genom aktivt deltagande deltagande i obligatoriska seminarier och en skriftlig tentamen. Tentamen genomförs på plats i Lund.

Undervisningen genomförs på plats i sal. Den som har behov (t.ex. långt pendlingsavstånd) kan dock få följa kursen på distans via Zoom (se kursplanen för mer information).