AI för chefer, 2,5 hp

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

De flesta kurser om AI för chefer utvecklas ur ett affärsperspektiv så de innehåller vanligtvis inte material om fundamentala idéer bakom AI-metoder och deras tillämpningar. Tekniska kurser om AI går vanligen på djupet om algoritmer och matematik, varför de passar mindre bra för personer utan mycket programmeringsbakgrund. Denna kurs är en kombination av de två perspektiven, utifrån förutsättningarna att deltagarna har en kandidatexamen eller motsvarande bakom sig. Den tillhandahåller viss träning i teknologierna och idéerna bakom dem och guidar sedan hur man kan tillämpa teknologierna i ett företag.
Kursen omfattar en introduktion till AI, AI-verktyg och applikationer, AI-styrkor och begränsningar, hur ett AI-projekt ser ut och hur man går mot ett AI-baserat företag.

Introduktionen gör det möjligt för studenter med olika bakgrund att lära sig grundläggande begrepp inom AI, datavetenskap och maskininlärning ur en icke-teknisk synvinkel, men inte så grunt att de inte kan skilja på olika tekniker. Efter detta är studenterna bekanta med några av de väsentliga AI-verktygen, såsom maskininlärning, djupinlärning och andra. Studenterna ges möjlighet att lära sig om motiv och idéer bakom olika AI-verktyg och deras tillämpbarhet. Exempel ges på vad AI kan göra och inte kan göra. Etiska frågor och utmaningar täcks, till exempel integritet, diskriminering och säkerhet. I de sista delarna redovisas huvudkomponenterna i ett framgångsrikt AI-projekt och hur man kan gå vidare mot ett AI-baserat företag och de problem och utmaningar som en traditionell organisation kan möta på denna resa. Studenter förväntas ta med sig verkliga fallstudier från sina organisationer och diskutera styrkor och begränsningar av AI i sina fallstudier.