Introduktion till kausal slutledning

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska.
Kursen innehåller definitionerna av orsak och verkan, randomiserade experiment, do-calculus samt grafiska modeller. Kursens primära innehåll besvarar följande frågor:
Varför kausal slutledning? Hur kan kausal slutledning förbättra beslutsfattandet?
Vad skulle det potentiella resultatet bli givet ett visst beslut?
Hur representeras olika orsakssamband när det gäller vad som orsakar vad?
Hur kan maskininlärningsmetoder utnyttja kausala inferenskoncept?