Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp (utbildningsort – Växjö)

Datavetenskap

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

Please be aware that this course is no longer available. Explore our current selection of AI courses suitable for professionals.

I denna kurs erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Örebro universitet en gedigen introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens. Grundläggande idéer – till exempel för sökning, optimering, planering, resonemang, osäkerhet och även maskininlärning introduceras i föreläsningar tillsammans med konceptuella exempel som ska lösas av kursdeltagarna.