AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer. Här får du fördjupad kunskap inom AI.

ASP – Answer Set Programming

Viktiga grundstenar inom AI är det vi kallar kunskapsrepresentation och resonemang (KRR). Inom dessa finns metoder för att lösa svåra sökproblem. En sådan metod kallas Answer Set Programming (ASP) som används framgångsrikt för att lösa problem inom områden som bioinformatik, schemaläggning, schemaläggning, dynamisk omkonfigurering och programvaruteknik. Du får lära dig hur man använder ASP så att intelligenta system kan hantera autonoma beslutsprocesser.

Du får också lära dig hur man använder semantisk teknologi så att intelligenta system kan hantera autonoma beslutsprocesser. Viktiga standards är:

  • RDF, (Resource Description Framework)
  • SPARQL, (SPARQL Protocol och RDF Query Language)
  • OWL, (Web Ontology Language)

Mål med kursen:

  • Redogöra för grundläggande principer inom programmering och semantisk teknik och kunna beskriva och tillämpa symboliska resonemangsmetoder.
  • Använda både svarsuppsättningar och semantiska webblösningar för modellering och implementering av intelligenta system.
  • Kunna bedöma lämpligheten av symboliska resonemangsmetoder för ett givet problem.

Kursen motsvarar 3 högskolepoäng och består av åtta föreläsningar med övningar, fördelade på tre dagar, kombinerat med hemuppgifter. Kursen är utvecklad av Institutionen för datavetenskap vid Umeå univcersitet som en del av AI-kompetens för Sverige, i samarbete med Örebro universitet och deras SMARTER-program för industri. Ett intyg om närvaro kommer att ges. Observera att närvaron under de tre dagarna samt inlämning av hemuppgifter är obligatoriskt för att erhålla certifikat.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet för mer information.

Se samtliga Umeå universitets AI-kurser och läs mer information här.