Business Intelligence, 7,5 hp

Credit-bearing course

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen introducerar begreppet Business Intelligence samt hur koncept och utvecklingsprinciper inom Business Intelligence kan användas som nyckelelement i en beslutsstödsystem. Data warehouse konceptet som används för att hantera stora och varierade datamängder introduceras. Vidare tar kursen även upp metodologi för att utveckla och tillämpa olika moderna analytiska metoder som AI. I kursen behandlas även presentation av data och lösningar till beslutsfattare med dynamiska dashboards, med tonvikt på hur beslutsfattare behöver experimentera med en modell själva för att tro på resultaten. I kursen ingår också varför och hur BI används i företag och myndigheter.