Business Intelligence, 7,5 hp

Credit-bearing course

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Please be aware that this course is no longer available. Explore our current selection of AI courses suitable for professionals.

Kursen introducerar begreppet Business Intelligence samt hur koncept och utvecklingsprinciper inom Business Intelligence kan användas som nyckelelement i en beslutsstödsystem. Data warehouse konceptet som används för att hantera stora och varierade datamängder introduceras. Vidare tar kursen även upp metodologi för att utveckla och tillämpa olika moderna analytiska metoder som AI. I kursen behandlas även presentation av data och lösningar till beslutsfattare med dynamiska dashboards, med tonvikt på hur beslutsfattare behöver experimentera med en modell själva för att tro på resultaten. I kursen ingår också varför och hur BI används i företag och myndigheter.