Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk (eng. Natural Language Processing) handlar om samband mellan datorer och mänskliga, naturliga språk, i synnerhet hur datorer kan programmeras för att behandla och analysera stora datamängder av naturliga språk.