Datavetenskap

Datavetenskap handlar om teori, praktik och ingenjörskonst som utgör basen för konstruktion och användning av datorer. Ämnet inkluderar studiet av algoritmer som behandlar, lagrar och kommunicerar digital information.