Robotik

Robotik handlar om utveckling, drift och användning av robotar såväl som datorsystem för styrning, sensoråterkoppling och informationsbehandling.