Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande innefattar skapandet av formalismer som kan användas för att representera kunskap och mekanismer så att ett system kan fatta beslut baserat på kunskap. De metoder som används bygger på hur människor resonerar, kommunicerar och löser problem.