Planering och schemaläggning

Planering och schemaläggning innefattar metoder för hur intelligenta agenter som en robot eller ett självkörande fordon kan organisera, planera och realisera sina handlingar så att mål uppnås. Till skillnad från klassiska regler- och optimeringsproblem är lösningarna komplexa och måste ofta fungera i en miljö som inte alltid är förutsägbar.