Intelligenta agenter och multiagentsystem

En intelligent agent är en autonom enhet som observerar genom sensorer och agerar i sin omgivning genom att använda olika verktyg för att realisera ett beteende. En intelligent agent agerar målinriktat. Intelligenta agenter manifesterar ett beteende som människor uppfattar som intelligent, som innefattar lärande, resonerande och användande av kunskap för att uppnå sina mål. Multiagentsystem består av flera interagerande agenter i samma omgivning.