Datorseende

Datorseende är ett flerdisciplinärt fält som handlar om hur datorer kan fås att tolka digitala bilder och videor. Från ett ingenjörsperspektiv handlar det om att automatisera uppgifter som den mänskliga synen kan utföra.