Informationsvetenskap

Informationsvetenskap är ett interdisciplinärt ämnesområde som använder vetenskapliga metoder, processer, algoritmer och system för att få fram kunskap från data i olika former, både strukturerade och ostrukturerade.