Matematik och statistik

Matematik och statistik utgör grunden for beräkningar, algoritmer och modeller som används inom AI