Samverkan mellan människor och AI

Från ett systemperspektiv samverkar människor och AI-tillämpningar. AI kommer att ha en genomgripande påverkan på hur vi organiserar arbete och fritid..